Obecnie przedsiębiorstwo nie prowadzi żadnego postępowania przetargowego.