Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. ogłasza sprzedaż rur i kolan preizolowanych:

  1. Rura preizolowana DN – 65mm      = 85,74 mb.
  2. Rura preizolowana DN – 80mm     =   9,65 mb.
  3. Kolano preizolowane DN – 40mm  =   4 szt.
  4. Kolano preizolowane DN – 65mm  =   2 szt.
  5. Kolano preizolowane DN – 80 mm =   2 szt.

 

Materiały pochodzą z demontażu sieci ciepłowniczej i znajdują się w magazynie.

Osobą do  kontaktu jest p. Agnieszka Prus tel. 25 644.24.26  lub 27  wew. 263

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie propozycji zakupu z podaniem cen.


Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe”.

Szczegóły oferty:

Zaproszenie_branża konstrukcyjno-budowlana.

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy branża konstrukcyjno-budowlana.

Załącznik nr 2 umowa_branża konstrukcyjno-budowlana.

Załącznik nr 1 do umowy – Wymagania w branży budowlanej.

Załacznik nr 2 do umowy – zasada przetwarzania danych osobowych.

Zawiadomienie o wyniku postępowania


Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe” .

Szczegóły oferty:

Zaproszenie_branża sanitarna

Załacznik nr 1_Formularz_ofertowy_inspektor sanitarny

Załącznik nr 2 umowa_branża sanitarna 

Załacznik nr 1 do umowy – Wymagania branży sanitarnej_technologicznej

Załacznik nr 2 do umowy – zasada przetwarzania danych osobowych

Zawiadomienie o wyniku postępowania_branża sanitarna


Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. zaprasza do składania ofert na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i AKPiA przy realizacji robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe” .

Szczegóły oferty:

Zaproszenie_branża elektryczna

Załacznik nr 1 – formularz_ofertowy_inspektor branża elektryczna i AKPiA

Załącznik nr 2 – umowa_branża elektryczna i AKPiA 

Załacznik nr 1 do umowy – Wymagania branży elektrycznej

Załącznik nr 2 do umowy – Wymagania branży AKPiA

Załacznik nr 3 do umowy – zasada przetwarzania danych osobowych

Zawiadomienie o wyniku postępowania_branża elektryczna i AKPiA