W obecnej chwili Przedsiębiorstwo nie prowadzi żadnego przetargu.