Historia firmy

Kalendarium historyczne

 

Początki funkcjonowania ciepłowni sięgają lat 70-tych. Przedsiębiorstwo świadczyło wówczas usługi zarówno na rzecz miasta Siedlce jak i ówczesnego województwa siedleckiego.

Po rozbudowie kotłowni centralnej i włączeniu w strukturę przedsiębiorstwa kotłowni lokalnych, ciepłownia przekształciła się w Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

W roku 1990 Wojewoda Siedlecki zlikwidował przedsiębiorstwo wojewódzkie i na bazie majątku siedleckiego utworzył Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach.

Z mocy prawa, przedsiębiorstwo przejęło Miasto Siedlce i w sierpniu 1991 r. uchwałą Rady Miasta przekształcono je w spółkę prawa handlowego, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce.

W połowie lat 90-tych zarząd firmy przyjął plan budowy elektrociepłowni zasilanej paliwem gazowym. Realizację inwestycji powierzono utworzonej w 1997 roku spółce, działającej pod nazwą 'ENERGIA SIEDLCE Sp. z o.o.’ Nowe źródło uruchomione zostało w dniu 10 maja 2002r.

Z dniem 17 września 2002r., w związku z planowanym przyłączeniem spółki 'ENERGIA SIEDLCE’ i rozszerzeniem zakresu działalności o produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, zmianie uległa dotychczasowa nazwa przedsiębiorstwa na 'Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.’ Przejęcie przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. działalności spółki 'Energia Siedlce’ nastąpiło ostatecznie w dn. 31 października 2002r.

W roku 2003, w celu potwierdzenia zaangażowania firmy w sprawy związane z ochroną środowiska, wprowadzono w przedsiębiorstwie system zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001. Pierwszy Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001:2004. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. uzyskało w roku 2004.

Kolejnym krokiem, mającym na celu rozszerzenie działalności firmy stało się uruchomienie w roku 2008 Składu Handlowego i prowadzona z sukcesem sprzedaż wysokiej jakości opału w różnym asortymencie i atrakcyjnych cenach.

W 2010 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację największej w dziejach swojej historii inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa elektrociepłowni gazowej w Siedlcach – budowa bloku gazowo parowego”. EC2 uruchomiono w 2012r. Przedsięwzięcie zwiększające produkcję energii elektrycznej o 36 MW oraz energii cieplnej o 34 MW ulokowało nasze przedsiębiorstwo w szeregu znaczących producentów energii elektrycznej w kraju.

W roku 2011 przedsiębiorstwo zostało uhonorowane LAUREM CIEPŁOWNICTWA w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze – zgodnie z maksymą 'Pierwszy wśród równych’ w grupie przedsiębiorstw o sprzedaży ciepła powyżej 1 000 001 GJ/rok.

Od dnia 01.01.2012r. siedleckie przedsiębiorstwo przystąpiło do Programu Promocji marki Ciepło Systemowe, klasyfikując się tym samym w gronie firm, które w ramach rozwoju swojej działalności podnoszą standardy w zakresie obsługi klienta, marketingu i komunikacji oraz w obszarze technicznym. Oferując Ciepło Systemowe firma gwarantuje stosowanie nowoczesnych rozwiązań, dbałość o satysfakcję odbiorców niezawodność infrastruktury ciepłowniczej.

W latach 2014/2015 przy wykorzystaniu środków finansowych instrumentu JESSICA, zrealizowano projekt pn. „Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla miasta Siedlce”.

W latach 2017-2018 przeprowadzono generalną modernizację 3 kotłów węglowych (2 szt. WR25 i 1 szt. WR10 ) w Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych. Pozwoliło to zwiększyć maksymalną wydajność tych urządzeń, poprawić sprawność procesu wytwarzania a także zmniejszyć zużycie węgla na wyprodukowanie jednostki ciepła.

Począwszy od roku 2018 firma prowadzi intensywne działania w kierunku rozwoju „Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej” w Siedlcach. Zdalny odczyt ciepłomierzy, kontrola parametrów i modyfikacja nastaw urządzeń regulacyjnych w węzłach odbywa się poprzez sieć mobilną operatora telefonii komórkowej Orange. Inteligentny system ciepłowniczy to projekt, który poprawia jakości obsługi i lepsze dopasowanie do potrzeb klienta.