Stan jakości powietrza.

Dzięki zamontowaniu sieci czujników jakości powietrza możemy na bieżąco obserwować jakość powietrza w Siedlcach.
Mapę całego miasta można znaleźć pod tym adresem

ul. Jacka Woszczerowicza 9
ul. Ogrodowa 43a
ul. Podlaska 8
ul. Stefana Okrzei 22
ul. Wiązowa 7
ul. Żwirowa 20