Stan jakości powietrza.

Dzięki zamontowaniu sieci czujników jakości powietrza możemy na bieżąco obserwować jakość powietrza w Siedlcach.
Mapę całego miasta można znaleźć pod tym adresem

ul. 10-tego Lutego
ul. Generała Orlicz Dreszera 7
ul. Jacka Woszczerowicza 9
ul. Karpacka 2
ul. Kazimierza Puławskiego 59
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 19
ul. Mieszka I 12
ul. Ogrodowa 43a
ul. Osiedlowa 3
ul. Podlaska 8
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6
ul. Stefana Batorego 4
ul. Stefana Okrzei 22
ul. Wiązowa 7
ul. Żwirowa 20