Ciepła woda

Oferta „Ciepła Woda Systemowa” skierowana jest do mieszkańców, właścicieli, administratorów i zarządców budynków zlokalizowanych na terenie miasta Siedlce przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystującej ciepło na cele centralnego ogrzewania i pozyskujących ciepłą wodę w oparciu o indywidualne podgrzewacze gazowe lub elektryczne.

Celem jest zamiana dotychczasowego sposobu pozyskiwania ciepłej wody na rozwiązanie z wykorzystaniem ciepła systemowego.
Inwestycja wiąże się z rozbudową istniejącego indywidualnego węzła c.o. i budową instalacji ciepłej wody budynku.

W ramach doposażenia węzłów c.o. w moduły c.w.u. oferujemy:
– nieodpłatne wykonanie projektu węzła ciepłej wody,
– możliwość sfinansowania zakupu węzła i jego montażu.

Po stronie odbiorcy pozostaje wykonanie projektu i instalacji ciepłej wody w budynku.

  • Ciepła woda przygotowywana w oparciu o Ciepło Systemowe jest gwarancją bezpieczeństwa użytkowników.
  • Urządzenia do podgrzewu wody znajdują się w pomieszczeniu węzła cieplnego i nie wykorzystują procesu spalania.
  • Ciepła woda systemowa nie stwarza zagrożenia wybuchem, porażeniem.
  • Wyeliminowane jest również zagrożenie związane z zatruciem tlenkiem węgla będącego konsekwencją niedrożności przewodów spalinowych lub wentylacyjnych, złego stanu technicznego podgrzewaczy bądź niewłaściwej ich eksploatacji.

Podgrzewanie wody Ciepłem Systemowym zapewnia ciepłą wodę użytkową o odpowiedniej temperaturze niemal natychmiast po odkręceniu kranu.

Nie trzeba czekać aż z instalacji spłynie zimna woda, a podgrzewacz osiągnie parametry pracy niezbędne do jej podgrzania –  zmniejsza się zatem  ilość pobieranej wody i ilość powstających ścieków.

Dzięki wyeliminowaniu piecyka nie należy martwić się o przeglądy urządzeń gazowych i kanałów spalinowych.

Dodatkowo przestrzeń w kuchni bądź łazience, uzyskana w wyniku likwidacji dotychczasowych podgrzewaczy wody, może zostać dowolnie wykorzystana.

Usunięcie piecyka to również poprawa estetyki w pomieszczeniu.