Taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że w związku ze znaczącym wzrostem kosztów wytwarzania energii wprowadza w życie od dnia 1 lutego 2023 r. nowe ceny sprzedawanego ciepła. Zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.48.2022.137.XV.ARy z dnia 17 stycznia 2023 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 29/2023 z dnia 17 stycznia 2023.


taryfa obowiązująca do 30.04.2023r.
taryfa obowiązująca do 31.12.2023r. – ciepło z rekompensatą
taryfa obowiązująca od 01.05.2023r.
taryfa jednoczłonowa obowiązująca od 01.05.2023r.
rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cena za zamówioną moc cieplną (cennik obowiązuje do 30.04.2023r.)
za rok zł/MW 82659,96
rata za miesiąc zł/MW 6888,33
cena ciepła zł/GJ 132,72
cena nośnika ciepła zł/m3 37,59
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe (za miesiąc) zł/MW 2941,29 3843,05 3843,05 3529,44 3529,44 4762,10 4762,10
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 15,54 19,66 21,87 20,15 21,48 23,48 24,80

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cena za zamówioną moc cieplną (cennik obowiązuje do 31.12.2023r. - ciepło z rekompensatą)
za rok zł/MW 60282,96
rata za miesiąc zł/MW 5023,58
cena ciepła zł/GJ 100,80
cena nośnika ciepła zł/m3 25,27
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za miesiąc zł/MW 2941,29 3843,05 3843,05 3529,44 3529,44 4762,10 4762,10
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 15,54 19,66 21,87 20,15 21,48 23,48 24,80

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cena za zamówioną moc cieplną (cennik obowiązuje od 01.05.2023r.)
za rok zł/MW 79152,48
rata za miesiąc zł/MW 6596,04
cena ciepła zł/GJ 124,22
cena nośnika ciepła zł/m3 36,01
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za miesiąc zł/MW 2831,52 3733,27 3733,27 3419,67 3419,67 4652,33 4652,33
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 14,99 19,12 21,33 19,55 20,87 22,96 24,28

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cennik obowiązuje do 30.04.2023r.
cena ciepła (jednoczłonowa) zł/GJ 145,56 145,70 144,57 146,80 145,85 144,42 145,15
stawka opłaty za usługi przesyłowe (jednoczłonowa) zł/GJ 21,02 26,90 28,48 27,36 28,21 31,57 33,39
cennik obowiązuje do 31.12.2023r. - ciepło z rekompensatą
cena ciepła (jednoczłonowa) zł/GJ 110,16 110,16 110,16 110,16 110,16 110,16 110,16
stawka opłaty za usługi przesyłowe (jednoczłonowa) zł/GJ 21,02 26,90 28,48 27,36 28,21 31,57 33,39
cennik obowiązuje od 01.05.2023r.
cena ciepła (jednoczłonowa) zł/GJ 136,51 136,65 135,57 137,70 136,79 135,42 136,12
stawka opłaty za usługi przesyłowe (jednoczłonowa) zł/GJ 20,27 26,16 27,75 26,54 27,39 30,86 32,67

Charakterystyka grup Odbiorców w Taryfie dla ciepła