Jessica

 

JESSICA (ang. Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas – wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji na obszarach miejskich) – jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Inicjatywa ta umożliwia państwom członkowskim finansowanie trwałych inwestycji na obszarach miejskich. Finansowanie inwestycji odbywa się w formie instrumentów zwrotnych (np. pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być wielokrotnie wykorzystane.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Warszawie, działający we współpracy z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o., pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM). Na realizację Inicjatywy JESSICA w woj. mazowieckim udostępniono kwotę ok. 155 milionów zł w ramach trzech działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Ze środków własnych i pożyczki zrealizowano  projekt:

„Program poprawy infrastruktury technicznej w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach Sp. z o.o. dla Miasta Siedlce”

Składał się on z 2 zadań.

W PIERWSZYM zadaniu istniejący układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia EC-2 przystosowano do potrzeb odbioru ciepła z kondensatora turbiny parowej. Dzięki czemu maksymalnie zwiększono możliwości wytwarzania energii cieplnej elektrycznej bez zwiększania zapotrzebowania na paliwo gazowe.

DRUGIE zadanie polegało na modernizacji sieci ciepłowniczej na odcinku niespełna 1 km wzdłuż ul. 3 Maja. W ramach zadania wyremontowano  także komory ciepłownicze, zabezpieczając je przed działaniem czynników atmosferycznych oraz poprawiając ich wygląd.