Źródła energii cieplnej

Źródła ciepła

 • Ciepłownia Centralna

Kotły zasilane miałem węglowym:

Kocioł wodny typu WR-25M – moc kotła 41 MWt

Kocioł wodny typu WR-25 – moc kotła 12,25 MWt

Kocioł wodny typu WR-10 – moc kotła 13,15 MWt

Kotły zasilane gazem wysokometanowym:

Kocioł wodny typu WR-25M/G, 2 szt., – moc kotła 42 MWt

 • Elektrociepłownia Gazowa nr 1:

  turbina Solar Taurus T70 – moc znamionowa 7,2 MWe

  kocioł odzysknicowy Alstom – moc termiczna kotła 11,2 MWt

 • Elektrociepłownia Gazowa nr 2:

  turbiny Solar Titan 130 2szt. – moc znamionowa 13,1 MWe

  turbina parowa upustowo-kondensacyjna Bohm&Voss MARC4 – moc znamionowa 9,166 MWe

  kotły parowe typu SES 18,4 T/H-37 2szt. i kotły wodne o mocy 6 MW, 2szt. o łącznej mocy 34 MWt