ISO 14001

ISO 14001

 

 

Dumą Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. są osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, m.in. znaczna redukcja emisji zanieczyszczeń osiągnięta poprzez likwidację lokalnych kotłowni, w tym osiedlowej kotłowni La Montea, modernizację kotłów i urządzeń odpylania, uruchomienie stałego pomiaru i rejestrację emisji zanieczyszczeń w źródłach, a także wprowadzenie kogeneracji i  energii odnawialnej z zastosowaniem technologii solarnej.

W 2004 roku został przez nas wdrożony System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

System ten jest w sposób ciągły utrzymywany i doskonalony.

Umożliwia Przedsiębiorstwu systematyczne prowadzenie kontroli wpływu, jaki wywiera poprzez swoją działalność na środowisko.

Wpływ naszej działalności na środowisko:

-emisja zanieczyszczeń związanych ze spalaniem paliw,
-wytwarzanie odpadów,
-zużycie energii elektrycznej,
-zużycie wody i odprowadzanie ścieków,
-emisja hałasu.

Przyjęta przez Zarząd oraz załogę Polityka Środowiskowa ma na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności PEC na środowisko.

Przedsiębiorstwo zidentyfikowało znaczące aspekty środowiskowe oraz aspekty awaryjne związane z działalnością przedsiębiorstwa.
Określone zostały również ryzyka i szanse związane związane z wpływem działalności przedsiębiorstwa na środowisko.

Nagrody i wyróżnienia ekologiczne:

1. Lider Polskiej Ekologii

Siedlce uzyskały prestiżowy tytuł „Lidera polskiej ekologii” za kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska (w tym: za istotne znaczenie ekologiczne elektrociepłowni gazowej)

(11 grudnia 2002)

2. Certyfikat Zielonej Organizacji

Przedsiębiorstwo otrzymało Certyfikat Zielonej Organizacji

(9 listopada 2007)