Pozostałe usługi

Dla tych z Państwa, którzy są właścicielami lub reprezentantami nieruchomości posiadających w zasobach własne węzły cieplne, bądź osób będących właścicielami węzłów, kierujemy ofertę usług eksploatacji i konserwacji tych urządzeń.

W czym możemy Państwu pomóc?

1. Usługi konserwacyjne – dotyczące utrzymania sprawności technicznej elementów budynku: instalacji oraz urządzeń, w tym:

– wymiana uszczelnienia, czyszczenie filtrów, regulacja automatyki, czyszczenie wymienników ciepła, uzupełnianie i odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania, bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych i elektroenergetycznych itd.

2. Usługi budowlano-montażowe dotyczące infrastruktury towarzyszącej budownictwu, w tym:

– usuwanie awarii sieci cieplnej, która nie jest własnością PEC, prace spawalnicze

3. Pozostałe usługi, w tym:

– plombowanie urządzeń, uruchamianie dostawy ciepła, uruchamianie węzła.

Szczegółowy opis metody wyceny usług, w tym świadczonych poza rzeczowym zakresem umowy na eksploatację węzła cieplnego oraz przez Pogotowie Ciepłownicze zawiera „Instrukcja określająca zasady fakturowania za usługi zewnętrzne„.

Cennik usług dodatkowych (wyciąg z instrukcji) :