Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zatrudni:INSPEKTOR DS. GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ

Wymagania:

 • wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe (preferowane kierunki: zarządzanie, logistyka, księgowość lub pokrewne),
 • wiedza z zakresu administracji,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności programów Word i Excel),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, skrupulatność, sumienność,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • prowadzenie ewidencji i kontrola dokumentów zgodnie z przepisami o podatku VAT,
 • prowadzenie dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej przychodów i rozchodów,
 • wystawianie faktur za materiały,
 • planowanie zaopatrzenia materiałowego,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • kontrola rzeczywistego stanu zapasów, prowadzenie inwentaryzacji,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO, list motywacyjny)
prosimy kierować na adres:

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO, list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

w terminie do 19.11.2023 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.ELEKTROMONTER

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe,
 • chęć udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach związanych z podniesieniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i projektów technicznych,
 • umiejętność dokonywania zapisów parametrów obsługiwanych urządzeń,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, samodzielność,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych,
 • dodatkowym atutem będzie 3 letnie doświadczenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym,
 • wykonywanie oględzin przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych oraz remontów i instalacji,
 • kontrola prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przekazywanie osobom dozoru wszelkich informacji dotyczących zauważonych usterek, nieprawidłowości w pracy urządzeń lub wprowadzonych zmian w układach elektrycznych,
 • bieżąca kontrola pracy urządzeń elektrycznych, rozdzielni i innych,
 • dbanie o właściwą i ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną,
 • staranne prowadzenie dzienników pracy oraz rejestru codziennych prac,
 • przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny)
prosimy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.PRACOWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (preferowane kierunki: elektrotechnika, energetyka, automatyka),
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży energetycznej,
 • znajomość przepisów prawa energetycznego, prawa budowlanego,
 • znajomość pakietu MS Office oraz programu CAD,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do działania pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisk,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień energetycznych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji, umów, sprawozdań z inwestycji,
 • przygotowywanie logistyczne inwestycji,
 • współudział w komisjach odbioru technicznego,
 • inicjowanie i opracowywanie przedsięwzięć mających na celu poprawę rentowności spółki,
 • współudział w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, opiniowanie pod względem celowości tych projektów,
 • sprawowanie nadzoru jakościowego i technicznego w zakresie inwestycji,
 • udział w odbiorach cząstkowych i końcowych prowadzonych inwestycji.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO, list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl
w terminie do 19.11.2023 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

 SPECJALISTA DS. RODO, CONTROLINGU I ANALIZ

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe + 1 rok pracy w danej specjalności lub średnie kierunkowe + 4 lata pracy w danej specjalności (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, ochrona środowiska),
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, energetycznego, ochrony środowiska, zamówień publicznych,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności programów Word, Excel, Power Point) oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętności planistyczne i analityczne,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do działania pod presją czasu,
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie,
 • dodatkowym atutem będzie min. 3 lata doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych lub krajowych z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwa energetycznego,
 • prawo jazdy kat. B.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • opracowywanie wniosków aplikacyjnych w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowania oraz sporządzanie w tym zakresie odpowiedniej sprawozdawczości;
 • analiza wszystkich dostępnych programów pomocowych Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych, z których istnieje możliwość pozyskania środków finansowych;
 • prowadzenie analiz pozyskanych środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przedkładanie wniosków w zakresie ich wykorzystania;
 • opiniowanie pod względem celowości projektów inwestycji oraz innych przedsięwzięć gospodarczych;
 • prowadzenie spraw z zakresu RODO;
 • prowadzenie analiz i prac dotyczących nabywania nowych systemów ciepłowniczych oraz możliwości zastosowania nowych technologii w ciepłownictwie.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO, list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl
w terminie do 19.11.2023 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.