Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zatrudni:

 Specjalista ds. zaopatrzenia
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe + 4 lata doświadczenia lub średnie + 6 lat doświadczenia (preferowane kierunki: zarządzanie, transport, logistyka lub pokrewne),
 • wiedza z zakresu administracji,
 • znajomość pakietu MS Office (w szczególności programów Word i Excel),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy, skrupulatność, sumienność,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • prawo jazdy kat. B.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • realizacja potrzeb w zakresie usług sprzętowo-transportowych,
 • kontrola efektywności wykorzystania środków transportowych,
 • przygotowywanie planów remontów i zakupu środków transportowych,
 • planowanie zaopatrzenia materiałowego,
 • prowadzenie gospodarki magazynowej,
 • realizacja planowych i doraźnych potrzeb zaopatrzenia w materiały i paliwa stałe.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

w terminie do 13.05.2022r.Inspektor ds. technicznych
Wymagania:

 • wykształcenie średnie zawodowe,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży energetycznej, sanitarnej
 • znajomość przepisów prawa energetycznego, prawa budowlanego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • wysoka kultura osobista, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do działania pod presją czasu, dyspozycyjność,
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pacy, umiejętność pracy w zespole,
 • inicjatywa, samodzielność i zaangażowanie,
 • chęć nauki nowych zagadnień i podnoszenia własnych kwalifikacji,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień energetycznych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • przygotowywanie dokumentacji, umów, sprawozdań z inwestycji,
 • przygotowywanie logistyczne inwestycji,
 • współudział w komisjach odbioru technicznego,
 • inicjowanie i opracowywanie przedsięwzięć mających na celu poprawę rentowności spółki,
 • współudział w opracowywaniu projektów inwestycyjnych, opiniowanie pod względem celowości tych projektów,
 • sprawowanie nadzoru jakościowego i technicznego w zakresie inwestycji,
 • udział w odbiorach cząstkowych i końcowych prowadzonych inwestycji.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 Elektromonter
Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe na kierunku elektroenergetycznym,
 • chęć udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach związanych z podniesieniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i projektów technicznych,
 • umiejętność dokonywania zapisów parametrów obsługiwanych urządzeń,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, samodzielność,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych,
 • dodatkowym atutem będą uprawnienia SEP do 1 kV wraz z pomiarami elektrycznymi,
 • dodatkowym atutem będzie 2 – 3 letnie doświadczenie,
 • prawo jazdy kat. B

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym,
 • wykonywanie oględzin przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych oraz remontów i instalacji,
 • kontrola prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przekazywanie osobom dozoru wszelkich informacji dotyczących zauważonych usterek, nieprawidłowości w pracy urządzeń lub wprowadzonych zmian w układach elektrycznych,
 • bieżąca kontrola pracy urządzeń elektrycznych, rozdzielni i innych,
 • dbanie o właściwą i ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną,
 • staranne prowadzenie dzienników pracy oraz rejestru codziennych prac,
 • przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 Aparatowy uzdatniania wody – palacz kotłowy
Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe + 3 lata doświadczenia,
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie kursu palacza

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • obsługa eksploatacyjna stacji uzdatniania wody,
 • obsługa kotłów przemysłowych typu WR-25 i WR-10,
 • naprawa i konserwacja obsługiwanych urządzeń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

 Maszynista urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania
Wymagania:

 • wykształcenie podstawowe lub zasadnicze zawodowe + 3 lata doświadczenia,
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie ważnych uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji przy urządzeniach przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • eksploatacja urządzeń odżużlania, odpopielania i nawęglania,
 • naprawa i konserwacja obsługiwanych urządzeń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny) prosimy kierować na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl