Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zatrudni:ELEKTROMONTER

Wymagania:

 • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie zawodowe,
 • chęć udziału we wszelkiego rodzaju szkoleniach, kursach związanych z podniesieniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji z wykonywanych czynności,
 • umiejętność czytania schematów elektrycznych i projektów technicznych,
 • umiejętność dokonywania zapisów parametrów obsługiwanych urządzeń,
 • umiejętność pracy w zespole, skrupulatność, samodzielność,
 • dyspozycyjność w sytuacjach awaryjnych,
 • dodatkowym atutem będzie 3 letnie doświadczenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 • utrzymanie instalacji i urządzeń w należytym stanie technicznym,
 • wykonywanie oględzin przeglądów technicznych, prac konserwacyjnych oraz remontów i instalacji,
 • kontrola prawidłowości działania aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • przekazywanie osobom dozoru wszelkich informacji dotyczących zauważonych usterek, nieprawidłowości w pracy urządzeń lub wprowadzonych zmian w układach elektrycznych,
 • bieżąca kontrola pracy urządzeń elektrycznych, rozdzielni i innych,
 • dbanie o właściwą i ekonomiczną gospodarkę energią elektryczną,
 • staranne prowadzenie dzienników pracy oraz rejestru codziennych prac,
 • przyjmowanie i wykonywanie bieżących zleceń.

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia (umowa o pracę),
 • atrakcyjny system wynagrodzeń,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet benefitów (prywatna opieka medyczna i stomatologiczna, ubezpieczenie na życie, pracownicza kasa zapomogowo – pożyczkowa).

Oferty pisemne (CV z wymaganą klauzulą RODO oraz list motywacyjny)
prosimy kierować na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o.
ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce
e-mail: rekrutacja@pec-siedlce.com.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.