Władze spółki

1. Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Marzena Teresa Komar

2. Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Piotr Łukasiuk

Sekretarz – Jan Borkowski

Członek – Grzegorz Gomoła

Członek- Wojciech Radzikowski

Członek – Jarosław Goławski

3. Zgromadzenie Wspólników

1  Wspólnik – Miasto Siedlce