Władze spółki

1. Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Robert Grzywacz

2. Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Piotr Łukasiuk

Sekretarz – Zbigniew Rosa

Członek – Marzena Teresa Komar

Członek- Wojciech Radzikowski

Członek – Jarosław Goławski

3. Zgromadzenie Wspólników

1  Wspólnik – Miasto Siedlce