Władze spółki

1. Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu – Marzena Teresa Komar

2. Rada Nadzorcza:

Przewodniczący – Janusz Steć

Z-ca Przewodniczącego – Grzegorz Gomoła

Sekretarz  – Jacek Kędziora

Członek – Piotr Ratajczyk

3. Zgromadzenie Wspólników

1  Wspólnik – Miasto Siedlce