O Nas

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce, jak również producentem energii elektrycznej w wysoko-sprawnej kogeneracji.

Posiadamy 195,60 MW zainstalowanej mocy cieplnej i 42,56 MW mocy elektrycznej.
Zaopatrujemy w energię ok. 1001 węzłów cieplnych poprzez sieć ciepłowniczą o długości około 91,05 km.
Dostarczamy ciepło systemowe do około 55 tysięcy odbiorców w Siedlcach.

Działalność podstawowa:

wytwarzanie i dystrybucja ciepła systemowego do celów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz osób fizycznych;
wytwarzanie i dystrybucja ciepła systemowego dla potrzeb jednostek gospodarczych;
wytwarzanie energii elektrycznej.

Działalność dodatkowa:

kompleksowa realizacja i obsługa inwestycji ciepłowniczych;
analiza sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych, plany zaopatrzenia w ciepło i inne nośniki energii;
doradztwo z zakresie efektywnych i tańszych sposobów pozyskania energii oraz znajdowanie formuł ich finansowania;
opracowania „feasibility study” (analiza wykonalności) projektów energetycznych, zarówno z zakresu ciepłownictwa jak i wytwarzania energii elektrycznej;
nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi firmami chcącymi inwestować w naszą energetykę;
przygotowanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
działalność ESCO;
eksploatacja układów i urządzeń ciepłowniczych;
doradztwo i usługi inżynieryjno-techniczne;
prace modernizacyjne i remontowe;
badania laboratoryjne jakości żużlu, wody, węgla;
usługi transportowo-sprzętowe.

MISJA FIRMY

Zapewnienie najwyższego komfortu cieplnego mieszkańcom miasta. Pracujemy nad ciągłym podnoszeniem zaufania naszych Klientów oferując coraz wyższą jakość, bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego oraz konkurencyjne ceny usług. Chcemy być firmą nowoczesną i profesjonalną, dobrze funkcjonującą w oparciu o prawidłowe zarządzanie. We wszystkich obszarach działalności kładziemy duży nacisk na minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Pracujemy nad rozwojem efektywnego systemu ciepłowniczego. Wdrażamy najnowocześniejsze dostępne technologie. Uczymy jak racjonalnie korzystać z energii.

W dniu 28 lipca 2023 r. p. Marzena Komar Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. podpisała porozumienie o współpracy partnerskiej z p. Rektor dr. Bożeną Piechowicz z Akademią Nauk Stosowanych Mazovia w zakresie praktyk zawodowych dla studentów I i II stopnia.

W ramach współpracy Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zobowiązało się m.in. do podjęcia współpracy z Uczelnią przy tworzeniu oferty programowej, prowadzenia studiów, w tym praktyk zawodowych oraz weryfikowania i oceny posiadanych umiejętności i kompetencji absolwentów Uczelni oraz sprawowania nadzoru nad studentem odbywającym praktykę oraz zapewnienia warunków niezbędnych do jej realizacji.

Na mocy niniejszego porozumienia Akademia Nauk Stosowanych Mazovia zobowiązała się w szczególności do nawiązania współpracy z Zakładem pracy w celu umożliwienia studentom Uczelni odbycie praktyk zawodowych oraz uznania pracownikom Zakładu pracy, którzy są studentami Uczelni czynności wykonywanych w ramach zatrudnienia na poczet praktyki zawodowej, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów.

Przedsięwzięcie pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy studentom Mazovii, być może w naszej firmie absolwenci uczelni spełnią swoje marzenia zawodowe.