O Nas

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem ciepła systemowego dla miasta Siedlce, jak również producentem energii elektrycznej w wysoko-sprawnej kogeneracji.

 

Posiadamy 214 MW zainstalowanej mocy cieplnej i 50 MW mocy elektrycznej.
Zaopatrujemy w energię ok. 970 węzłów ciepłych poprzez sieć ciepłowniczą o długości około 88,4 km.
Dostarczamy ciepło systemowe do około 55 tysięcy odbiorców w Siedlcach.

 

Działalność podstawowa:

 • wytwarzanie i dystrybucja ciepła systemowego do celów ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla jednostek gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz osób fizycznych;
 • wytwarzanie i dystrybucja ciepła systemowego dla potrzeb jednostek gospodarczych;
 • wytwarzanie energii elektrycznej.

Działalność dodatkowa:

 • kompleksowa realizacja i obsługa inwestycji ciepłowniczych;
 • analiza sposobów zaspokojenia potrzeb energetycznych, plany zaopatrzenia w ciepło i inne nośniki energii;
 • doradztwo z zakresie efektywnych i tańszych sposobów pozyskania energii oraz znajdowanie formuł ich finansowania;
 • opracowania “feasibility study” (analiza wykonalności) projektów energetycznych, zarówno z zakresu ciepłownictwa jak i wytwarzania energii elektrycznej;
 • nawiązywanie kontaktów z polskimi i zagranicznymi firmami chcącymi inwestować w naszą energetykę;
 • przygotowanie dokumentacji przetargowych i prowadzenie nadzoru inwestorskiego;
 • działalność ESCO;
 • eksploatacja układów i urządzeń ciepłowniczych;
 • doradztwo i usługi inżynieryjno-techniczne;
 • prace modernizacyjne i remontowe;
 • badania laboratoryjne jakości żużlu, wody, węgla;
 • usługi transportowo-sprzętowe.

MISJA FIRMY

Zapewnienie najwyższego komfortu cieplnego mieszkańcom miasta. Pracujemy nad ciągłym podnoszeniem zaufania naszych Klientów oferując coraz wyższą jakość, bezpieczeństwo i pewność dostaw ciepła systemowego oraz konkurencyjne ceny usług. Chcemy być firmą nowoczesną i profesjonalną, dobrze funkcjonującą w oparciu o prawidłowe zarządzanie. We wszystkich obszarach działalności kładziemy duży nacisk na minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne. Pracujemy nad rozwojem efektywnego systemu ciepłowniczego. Wdrażamy najnowocześniejsze dostępne technologie. Uczymy jak racjonalnie korzystać z energii.