Źródła energii cieplnej

Źródła ciepła

  • Ciepłownia Centralna

kotły wodne typu WR-25-013, 5 szt. (moc pojedynczego kotła 29 MWc),

kocioł wodny typu WR-10-011, 1 szt.(moc kotła 11,63 MWc).

  • Elektrociepłownia Gazowa nr 1:

turbiny Solar Taurus T70 2szt.(moc znamionowa 7,3 MWel)

kotły odzysknicowe Alstom 2szt.(moc termiczna kotła 11,2 MWc)

  •  Elektrociepłownia Gazowa nr 2:

turbiny Solar Titan 130 2szt.(moc znamionowa 13,5 MWe)

turbina parowa uspustowo-kondensacyjna Bohm&Voss MARC4 1szt. (moc 8,2 MWel)

kotły parowe typu SES 18,4 T/H-37 2szt. i kotły wodne o mocy 6 MW 2szt.(o łącznej mocy 34 MWc)