Kogeneracja

Ekologia jest dla Ciebie ważna? Wybierz przyjazne środowisku naturalnemu ogrzewanie. Takie jest właśnie ciepło systemowe. Jest też promowane prze Unię Europejską, a to dlatego, że najczęściej jest produkowane w kogeneracji.

Czym jest kogeneracja?

Aby zgłębić zagadnienie kogeneracji warto najpierw dowiedzieć się czym różni się elektrownia od elektrociepłowni. Podstawową różnicą jest produkt, który powstaje w każdym z tych miejsc. W przypadku elektrowni powstaje jedynie energia elektryczna, a produkt uboczny w postaci ciepła odprowadzany jest do otoczenia. Elektrociepłownia natomiast, w jednym procesie technologicznym, produkuje i przekazuje do sieci zarówno energię elektryczną jak i ciepło. To właśnie jest kogeneracja.

Mniej kominów w mieście

Dzięki wytwarzaniu ciepła w procesie technologicznym, w którym powstaje energia elektryczna unikamy dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które powstałyby gdyby produkty te były produkowane podczas odrębnych procesów produkcyjnych. Kogeneracja zwiększa o 30% stopień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej. Przekłada się to na oszczędność milionów ton węgla rocznie.

A może trigeneracja?

Dzisiejsze rozwiązania technologiczne pozwalają na produkcję w jednym technologicznym procesie również trzech produktów, czyli energii elektrycznej, ciepła i chłodu. Jest to tzw. trigeneracja.

Systemy trigeneracyjne składają się z dwóch podstawowych urządzeń, które są sercem całego układu: modułu kogeneracyjnego oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej. Woda lodowa dostarczona do obiektu chłodzi pomieszczenia. Jest ona szczególnie przydatna w pomieszczeniach technologicznych, w których do tej pory stosowano instalację wentylacyjno chłodniczą, wykorzystującą szkodliwe substancje freonowe.