Taryfa dla ciepła

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła wprowadza w życie od dnia 1 czerwca 2024 roku nową taryfę. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.42.2023.137.XVI.ARy z dnia 16 maja 2024 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 186(2945) z dnia 16 maja 2024 r.

Cena mocy zamówionej i ceny ciepła stosowane w rozliczeniach z odbiorcami przyłączonymi do sieci wymienionymi w art. 4.1. ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. u. 2022,poz. 19) do dnia 30.06.2024 roku

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cena za zamówioną moc cieplną (cennik obowiązuje od 01.06.2024r. do 30.06.2024r. - ciepło z rekompensatą)
za rok zł/MW 102 668,16
rata za miesiąc zł/MW 8 555,68
cena ciepła zł/GJ 89,92
cena nośnika ciepła zł/m3 26,62
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za miesiąc zł/MW 2 634,24 3 798,77 3 798,77 3 400,51 3 400,51 5 272,82 5 272,82
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 13,87 19,42 22,28 19,81 21,81 24,50 26,50

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cena za zamówioną moc cieplną (cennik obowiązuje od 01.06.2024r.)
za rok zł/MW 119 989,88
rata za miesiąc zł/MW 9 999,16
cena ciepła zł/GJ 95,91
cena nośnika ciepła zł/m3 33,49
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe za miesiąc zł/MW 2 634,24 3 798,77 3 798,77 3 400,51 3 400,51 5 272,82 5 272,82
stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe zł/GJ 13,87 19,42 22,28 19,81 21,81 24,50 26,50

rodzaj ceny lub stawki opłat j.m. P1 P2 P2e P3 P3e P4 P4e
cennik obowiązuje do 30.06.2024r. - ciepło z rekompensatą
cena ciepła (jednoczłonowa) zł/GJ 105,72 105,72 105,72 105,72 105,72 105,72 105,72
stawka opłaty za usługi przesyłowe (jednoczłonowa) zł/GJ 18,73 26,33 29,20 26,87 28,87 33,30 35,30
cennik obowiązuje od 01.06.2024r.
cena ciepła (jednoczłonowa) zł/GJ 114,37 114,11 114,13 116,68 116,68 112,59 112,59
stawka opłaty za usługi przesyłowe (jednoczłonowa) zł/GJ 18,73 26,33 29,20 26,87 28,87 33,30 35,30

Charakterystyka grup Odbiorców w Taryfie dla ciepła