Przyłącz się

Aby zostać odbiorcą ciepła systemowego w Siedlcach, należy:

  • zgłosić się osobiście do: Działu Sprzedaży i Marketingu (Siedlce, ul. Starzyńskiego 7, pokój 103, 104, 105,  tel. 025 644 36 13),
  • wypełnić formularz wniosku “wniosek o podłączenie” i przesłać go pocztą elektroniczną ew. dostarczyć pocztą lub osobiście na adres:
Przedsiębiorstwo Energetyczne  w Siedlcach Sp z o.o.
Dział Sprzedaży i Marketingu
ul. Starzyńskiego 7 , 08-110 Siedlce

Na tej podstawie zostaną wydane Warunki techniczne przyłączenia do sieci cieplnej wraz z propozycją Umowy przyłączeniowej.
Jednocześnie przygotujemy dla Państwa kompleksową ofertę na wykonanie przyłącza i węzła cieplnego.
Przyjęcie oferty i podpisanie Umowy przyłączeniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji prac projektowych , a następnie  budowlano – montażowych.
Finansowanie inwestycji nastąpi na zasadach ustalonych w umowie i zgodnie zobowiązującą Taryfą dla ciepła.

Dostarczanie ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy na dostawę energii cieplnej określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do Państwa obiektu.

Klientów obsługujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.