Pogotowie ciepłownicze

Odbiorcy ciepła systemowego w Siedlcach mogą zgłaszać nieprawidłowości w zakresie dostaw ciepła telefonicznie pod numerem:

 Pogotowie Ciepłownicze:

25 644 49 69

(czynne 24h na dobę)

 

Do podstawowych  zadań Pogotowia Cieplnego należy:

  • współdziałanie ze źródłami ciepła w zakresie realizacji dostawy energii cieplnej oraz dyspozycji mocy w źródłach ciepła zgodnie z programem pracy miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • całodobowe nadzorowanie pracy miejskiego systemu ciepłowniczego i podejmowanie interwencji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
  • bieżące śledzenie prawidłowości pracy miejskiego systemu ciepłowniczego przy wykorzystaniu monitoringu i zdalnego nadzoru pracy grupowych węzłów cieplnych,
  • całodobowe przyjmowanie interwencji od odbiorców ciepła o awariach systemu ciepłowniczego, oraz innych nieprawidłowościach pracy systemu ciepłowniczego,
  • zabezpieczenie urządzeń systemu ciepłowniczego w przypadkach awarii,
  • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie sprawnego usuwania nieprawidłowości działania sieci ciepłowniczych, usterek pracy węzłów cieplnych.

 

Pogotowie Ciepłownicze  świadczy również usługi odpłatnie (zobacz zakres i cennik usług dodatkowych).