Najczęściej zadawane pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

– odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia do m.s.c.?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło i wynosi w zależności od planowanej średnicy przyłącza:

Dn 25 – 175 zl/mb

Dn 32- 175 zł/mb

Dn 40- 176,07 zł/mb

Dn 50- 188,12 zł/mb

Dn 65- 200 zł/mb

Dn 80- 254,92 zł/mb

Dn 100- 300 zł/mb

Dn 125 – 325 zł/mb

*Rurociągów nie mierzy się oddzielnie.  Koszty budowy, tj, materiały, robocizna, projekt, opłaty administracyjne, usługi geodezyjne, koszty specyfikacji ponosi PEC w Siedlcach Sp z o.o.

* Stawka opłat nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie naliczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Siedlcach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Czy PEC jest dofinansowywane przez inne instytucje?

PEC w Siedlcach p. z o.o.nie jest dofinansowywane przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest 1 GJ?

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MW). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 50 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 kJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kW przez 139 godzin.

Kto zatwierdza ceny produkowanej przez Przedsiębiorstwo energii ?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.