Ciepło przez cały rok

Określenie „sezon grzewczy” jest obecnie tylko pojęciem umownym, ponieważ dostępność ciepła systemowego dostarczanego do naszych Odbiorców jest ciągła – brak konieczności określania terminu rozpoczęcia czy zakończenia okresu grzewczego. Spowodowane jest to dokonującym się w branży ciepłowniczej postępem naukowym i dostępem do rozwiązań technicznych, umożliwiających kontrolę procesów dostawy i regulacji ciepła do mieszkań.
Dostawa ciepła realizowana jest w oparciu o temperaturę na zewnątrz, a czuwa nad tym układ automatycznej regulacji węzła, czyli zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych i uruchamianie, bądź zatrzymywanie, dostawy ciepła.
Automatyka pogodowa, zamontowana w węzłach cieplnych sama reguluje dostawę ciepła, a temperatura zewnętrzna, przy której ma się załączać instalacja centralnego ogrzewania, określana jest przez Odbiorcę i to On decyduje, kiedy dostawa ma być realizowana. Wystarczy ustawić w regulatorze pogodowym wartość temperatury zewnętrznej po osiągnięciu, której dostawa ciepła zostanie uruchomiona.
Dużym udogodnieniem dla właściciela lub administratora budynku jest też brak konieczności monitorowania warunków pogodowych i podejmowania decyzji o włączeniu lub wyłączeniu ogrzewania.

Możliwość korzystania z ciepła w okresach przejściowych, czy chłodnych i wilgotnych dniach letnich to:

  • poczucie komfortu cieplnego, które jest szczególnie ważne dla rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i łatwiej ulegających infekcjom,
  • brak konieczności wspomagania się dodatkowymi urządzeniami grzewczymi, które bywają zawodne, kosztowne i niebezpieczne,
  • ochrona obiektu przed wilgocią, czyli zapobieganie rozwojowi grzybów i wielu czynników alergizujących,
  • ograniczanie zjawisk, takich jak: pęknięcia, zawilgocenia, korozja budynków.

Przedstawione powyżej zalety korzystania z ciepła przez cały rok, w tym utrzymywanie stałego komfortu cieplnego w mieszkaniach, jest niewspółmierne do potencjalnych opłat za zużyte ciepło. Korzystanie z ciepła w okresie letnim może zwiększyć rachunki maksymalnie o 2-3 % w skali roku, a Odbiorcy często ponoszą dodatkowe koszty, dogrzewając pomieszczenia poprzez używanie alternatywnych źródeł ciepła, wydając na środki odgrzybiające czy chociażby lekarstwa.

Uruchomienie usługi „ciepło przez cały rok” jest bezpłatne.

Może z niej skorzystać każdy Odbiorca zasilany z węzła cieplnego (bez względu na status własnościowy węzła), w którym istnieje taka możliwość techniczna.

Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej na temat korzystania z ciepła przez cały rok – prosimy o kontakt z:

Działem Sprzedaży i Marketingu,
tel. 25 644 36 13

lub

Zakładem Przesyłu i Dystrybucji,
tel.25 640 20 00