Emisje substancji

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii cieplnej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2021

Wpływ wytworzenia energii cieplnej na środowisko.

 

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:
strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl,
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.

 

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2021

Wpływ wytworzenia energii elektrycznej na środowisko.

Miejsce, w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko:
strona internetowa Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.: www.pec-siedlce.com.pl,
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.  08-110 Siedlce, ul. Starzyńskiego 7.