Pogotowie ciepłownicze 25 644 49 69

Bieżące aktualności

Inwestycje PE w latach 2021-2023

 Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE), którego jedynym udziałowcem jest Miasto Siedlce, podjęło w latach 2021 – 2023 szereg działań mających na celu ochronę środowiska oraz poprawę jakości usług, przede wszystkim z zakresu dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców Miasta Siedlce. Świadczenie usług na jak najwyższym poziomie oraz spełnienie narzuconych decyzją wykonawczą ustanawiającą konkluzje […]

Służebna rola Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o., a sytuacja ekonomiczna przy zastosowaniu ceny sprzedaży energii cieplnej, zatwierdzonej decyzją Urzędu Regulacji Energetyki

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. (PE) już od roku 1975  pełni  służebną rolę wobec mieszkańców Miasta Siedlce,  produkując i dostarczając energię cieplną  mieszkańcom i instytucjom użyteczności publicznej miasta. Od 1991 roku działa jako Spółka prawa handlowego, której jedynym udziałowcem jest miasto Siedlce. Do roku 2001 energia cieplna w PE produkowana była tylko z […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem w rurach PEC a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia ?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło. Jej wysokość można znaleźć w tym miejscu.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Siedlcach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z naszych źródeł wytwórczych  do przyłączonych budynków.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
cs_mcs_wizualka-300x200