Pogotowie ciepłownicze 25 644 49 69

Bieżące aktualności

Poszukujemy pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: Inspektor ds. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki(termin składania dokumentów do 30.11.2021r.) Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Nowa taryfa dla ciepła

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 5 listopada 2021 r. wprowadzamy w życie nową taryfę. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr DRE.WRC.42l0.14.9.2021.137.XIV.ARy z dnia 21 września 2021 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 331 (1061) z dnia 21 września 2021 r.     Wyjaśniamy, […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem w rurach PEC a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia ?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło. Jej wysokość można znaleźć w tym miejscu.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Siedlcach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z naszych źródeł wytwórczych  do przyłączonych budynków.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
cs_mcs_wizualka-300x200