Pogotowie ciepłownicze 25 644 49 69

Bieżące aktualności

Zmiana taryfy na ciepło.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że w związku ze znaczącym wzrostem kosztów wytwarzania energii wprowadza w życie od dnia 13 sierpnia 2022 r. nowe ceny sprzedawanego ciepła. Zmiana taryfy została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.4210.31.2022.137.XIV.ARy z dnia 29 lipca 2022 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło nr 485 (1745) w dniu […]

ZAWIADOMIENIE o przywróceniu dostawy czynnika grzewczego dla odbiorców na terenie miasta Siedlce.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że prace remontowe na źródłach ciepła zostały zakończone. Ciepłownia Centralna 04.05.2022r. o godzinie 17:00 uruchomiła kocioł Nr K6, co oznacza, że rozpoczął się proces przywracania czynnika grzewczego dla odbiorców. Mieszkańcy Siedlec najdalej oddaleni od Ciepłowni Centralnej będą mieli ciepłą wodę około północy, natomiast Mieszkańcy zamieszkujący […]

Nasze ciepło jest

BEZPIECZNE

Do mieszkania wpuszczaj tylko ciepłą wodę i bądź spokojny, że ty i twoja rodzina jesteście bezpieczni.

WYGODNE

Ciesz się ciepłem i korzystaj z ciepłej wody kiedy tylko chcesz. Możesz mieć pewność, że wszystko działa jak należy.

DOSTĘPNE

Nie musisz martwić się o opał lub przeglądy instalacji. Masz ciepło zawsze wtedy, kiedy go potrzebujesz.

EKOLOGICZNE

Ogrzewaj mieszkane, a nie całą planetę. Nasze ciepło produkowane jest z poszanowaniem środowiska.

FAQ - częste pytania

Co to jest przyłącze cieplne?

Przyłącze cieplne to odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem w rurach PEC a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia ?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło. Jej wysokość można znaleźć w tym miejscu.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Siedlcach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Co to jest węzeł cieplny?

Węzeł cieplny to zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz budynku z instalacją wewnętrzną obiektu. Zadaniem węzła cieplnego jest zmiana parametrów nośnika ciepła dostarczanego za pomocą przyłącza tj. temperatury i ciśnienia czynnika grzewczego. Nośnikiem ciepła jest gorąca woda tłoczona rurociągami z naszych źródeł wytwórczych  do przyłączonych budynków.

Sprawdź, jak ograniczamy smog

Polecamy

R_3n-1024x569
R_2
cs_mcs_wizualka-300x200