ZAWIADOMIENIE o przywróceniu dostawy czynnika grzewczego dla odbiorców na terenie miasta Siedlce.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że prace remontowe na źródłach ciepła zostały zakończone. Ciepłownia Centralna 04.05.2022r. o godzinie 17:00 uruchomiła kocioł Nr K6, co oznacza, że rozpoczął się proces przywracania czynnika grzewczego dla odbiorców.
Mieszkańcy Siedlec najdalej oddaleni od Ciepłowni Centralnej będą mieli ciepłą wodę około północy, natomiast Mieszkańcy zamieszkujący tereny najbliżej Przedsiębiorstwa już około godziny 20:00.
Pracownicy Przedsiębiorstwa dołożyli wszelkich starań, aby prace remontowe zakończyły się sukcesem w możliwie najkrótszym czasie.