VII Seminarium pt.: „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”.

W dniach 20-22 czerwca br. w Szczecinie miejsce miało VII Seminarium pt.: „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”.  Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy w zakresie doświadczeń w realizacji inwestycji ITPOK oraz utrzymania ruchu w tych projektach pomiędzy ekspertami. Ponadto poruszano zagadnienia planowania remontów, gospodarowania odpadami poprocesowymi, pomiarów emisji oraz przepisów BHP i P.POŻ.

Okazję do uczestnictwa mieli również przedstawiciele naszego Przedsiębiorstwa. Otrzymaliśmy zaproszenie do zabrania głosu w dyskusji podczas wystąpienia pt.: „Istotne szczegóły związane z planami budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii (ITPOK) w Siedlcach”, w trakcie którego Prezes Zarządu Marzena Komar, podzieliła się nabytymi przez nas doświadczeniami z zakresu rodzaju/źródeł finansowania, przygotowania do realizacji projektu oraz przedstawiła plany dotyczące całej inwestycji.

Prezentowana inicjatywa powstania Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów w Siedlcach wzbudziła duże zainteresowanie uczestników Seminarium, którzy poparli koncepcję tej inwestycji, wskazując na to, że jest to racjonalny oraz uzasadniony dla naszego regionu projekt. Potwierdzili, iż przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i jednocześnie pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ ciepłownictwa węglowego na środowisko. Eksperci docenili również, że zaproponowane przez nas rozwiązania dorównują najlepszym obecnie dostępnym technologiom, które występują już na terenie Polski i z powodzeniem realizują powierzone w nich nadzieje domknięcia gospodarki odpadowej. Obecnie na terenie naszego kraju, Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów pracują już w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Rzeszowie jak również w Warszawie. W trakcie budowy są instalacje w Gdańsku i Olsztynie. Ponadto planowane są kolejne tego typu inwestycje m.in. w Krośnie, Słupsku, Bełchatowie, Zamościu oraz Łodzi.

W wydarzeniu udział wzięło wielu specjalistów, którzy od lat prowadzą podobne inwestycje. Spotkanie to pozwoliło utwierdzić nas w przekonaniu, że powstanie ITPOK stanowi kluczowy element branży energetycznej w naszym rejonie.

Dziękujemy wydawnictwu Nowa Energia za możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją opublikowaną na stronie wydawnictwa Nowa Energia.