Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczenie nagród laureatom.

W dniu 23.06.2020r. podsumowaliśmy „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczyliśmy nagrody laureatom-Nauczycielom.
Akcja zorganizowana była w oparciu o materiały dydaktyczne – scenariusze dostępne w Programie Promocji Ciepła Systemowego.
Udział w akcji wzięło 10 siedleckich szkół podstawowych. Zajęcia przeprowadzono łącznie dla ok. 750 dzieci w klasach IV-V.
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za udział w akcji oraz przesłane zdjęcia dokumentujące lekcje w poszczególnych szkołach.
Gratulujemy laureatom konkursu powiązanego z przeprowadzeniem „Lekcji ciepła” :
• Szkole Podstawowej nr 1 w Siedlcach, p. Urszuli Borkowskej
• Szkole Podstawowej nr 5 w Siedlcach, p. Agnieszce Kowalczyk
• Szkole Podstawowej nr 9 w Siedlcach, p. Annie Derlatce
oraz wszystkim pozostałym uczestnikom.
Zapraszamy do współpracy przy kolejnych inicjatywach edukacyjnych.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza zaowocuje dobrymi postawami i ekologicznymi wyborami, w tym także dotyczącymi ogrzewania i oszczędzania energii, dzięki czemu nasza planeta będzie służyła wielu kolejnym pokoleniom.

Lekcje ciepła” to projekt edukacyjno-ekologiczny, realizowany przez dostawców ciepła systemowego w szkołach podstawowych, na terenie miast w których działają dostawcy. Projekt ten został wyróżniony w konkursie The EU Sustainable Energy Awards, gdzie znalazł się w finałowej dwunastce europejskich inicjatyw, które promują zrównoważony rozwój rynku energii. Otrzymał także srebrną nagrodę w konkursie Power of Content Marketing 2019 w Warszawie. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Energii.

Zachęcamy również do korzystania z lekcji ciepła on-line.
Materiały edukacyjne dostępne są pod adresem:
https://www.cieplosystemowe.pl/mieszkanie/cieplo-dla-dzieci/