Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2019/2020

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców.

Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 20 września 2019r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania.
Wyjaśniamy, iż po tym terminie PEC będzie uzupełniał wodę we wszystkich instalacjach zasilanych z węzłów obsługiwanych przez naszych pracowników. Brak zgłoszenia nieprzygotowanych do odbioru ciepła instalacji może być przyczyną zalania pomieszczeń.Wskazane jest również niezwłoczne uzupełnienie wody w instalacjach wewnętrznych zasilanych z pozostałych węzłów cieplnych, tj. nie pozostających w naszej eksploatacji.

W sprawach związanych z uruchomieniem ogrzewania udzielamy informacji pod numerami telefonów:
– Zakład Przesyłu i Dystrybucji: 25 644 49 69;
– Dział Sprzedaży i Marketingu: 25 644 36 13.

Informujemy również, że z dniem 02.09.2019r. zmianie uległa siedziba Zakładu Przesyłu i Dystrybucji z budynku przy ul. 10-go Lutego 33 na budynek administracyjny Ciepłowni Centralnej przy ul. Starzyńskiego 7 w Siedlcach.