Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczenie nagród laureatom.

W dniu 23.06.2020r. podsumowaliśmy „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczyliśmy nagrody laureatom-Nauczycielom. Akcja zorganizowana była w oparciu o materiały dydaktyczne – scenariusze dostępne w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Udział w akcji wzięło 10 siedleckich szkół podstawowych. Zajęcia przeprowadzono łącznie dla ok. 750 dzieci w klasach IV-V. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za udział w akcji […]

Zmiany dotyczące sprzedaży miału węglowego.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych od dnia 1 lipca 2020 roku, nie będzie prowadzić sprzedaży miału węglowego dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW. Miał węglowy nadal mogą kupować osoby […]

Umowa dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”.

W dniu 7 maja 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zawarło umowę na dofinasowanie, w formie preferencyjnej pożyczki, przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”. Całkowity koszt zadania wyniesie 993 tys. zł, w tym pożyczka 821 […]

Uruchamiamy sprzedaż opału ze Składu Handlowego.

Informujemy o wznowieniu sprzedaży opału ze Składu Handlowego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną sprzedaż odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, według zasad wymienionych poniżej: Zasady sprzedaży: Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń telefonicznych (nr tel. 604 209 148) bez obecności kupującego na terenie Przedsiębiorstwa. Po przyjęciu zgłoszenia opał dostarczony będzie pod wskazany […]

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła.

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.32.20l9.137.XIII.ARy  z dnia 16 marca 2020 r.  oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 57(400) z dnia 16 marca 2020 r. […]

Informacja spółki o sposobie kontaktu w trakcie stanu epidemii COVID-19

W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, biura Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o., będą zamknięte dla interesantów, do odwołania. Zalecamy załatwianie spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, drogą pocztową. Preferowanym sposobem obsługi klienta jest: – kontakt telefoniczny pod numer 25 644-24-26 – drogą mailową […]

Rozstrzygnięcie konkursu na przeprowadzenie „Lekcji ciepła w Siedlcach dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych”

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie akcją i przeprowadzenie przez Nauczycieli w 10 siedleckich Szkołach Podstawowych „Lekcji ciepła w Siedlcach dla uczniów klas IV-V”. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas zgłoszenia dokumentujące realizację lekcji na podstawie których  wylosowaliśmy 3 nagrody konkursowe . Informujemy, iż nagrody główne otrzymują: Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach, p. U. Borkowska Szkoła […]

20 stopni dla klimatu

20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta mała różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy. Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20 stopni Celsiusza, obniżylibyśmy […]

Efektywność, niezawodność, dywersyfikacja

Zakończyliśmy realizację dwóch istotnych zadań, związanych  z wytwarzaniem energii elektrycznej w naszym Przedsiębiorstwie: 1) Remont generalny silnika turbozespołu gazowego typu Solar Tytan 130, który przywrócił jego parametry techniczne do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Wykonany remont pozwoli na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami. Całą operację przeprowadzono w terminie 23 dni. 2) Budowę […]

Prezentacja projektu “Lekcja ciepła w Siedlcach”

W dniu 24.10.2019r. w naszym przedsiębiorstwie odbyła się prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”, prowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz przy poparciu Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatury w Siedlcach. Udział w konferencji wzięli Nauczyciele przyrody, geografii i biologii z zaproszonych 12 publicznych szkół podstawowych w Siedlcach. Realizowany obecnie projekt, skierowany do uczniów klas […]