ZAWIADOMIENIE o przywróceniu dostawy czynnika grzewczego dla odbiorców na terenie miasta Siedlce.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że prace remontowe na źródłach ciepła zostały zakończone. Ciepłownia Centralna 04.05.2022r. o godzinie 17:00 uruchomiła kocioł Nr K6, co oznacza, że rozpoczął się proces przywracania czynnika grzewczego dla odbiorców. Mieszkańcy Siedlec najdalej oddaleni od Ciepłowni Centralnej będą mieli ciepłą wodę około północy, natomiast Mieszkańcy zamieszkujący […]

Poszukujemy pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: Kierownik Działu Technicznego (termin składania dokumentów 17.08.2022r.). Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych (termin składania dokumentów 17.08.2022r.). Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Fundusze na start!!!

W dniu 20 lipca rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku Auto-Agro przy ulicy Floriańskiej. Prace prowadzone są zgodnie z podpisaną 7 czerwca 2022 roku z Panem Stanisławem Przesmyckim właścicielem firmy ZELTECH umową na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej–budynek usługowy Auto-Agro ul. Floriańska”. Termin zakończenia przewidziany jest do dnia 31 sierpnia 2022r. Przedsięwzięcie, […]

ZAWIADOMIENIE o przerwie w dostawie czynnika grzewczego dla odbiorców na terenie miasta Siedlce.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z koniecznością wykonania pilnych prac remontowych na źródłach ciepła (ciepłownia i elektrociepłownia) w dniach od 3 do 5 sierpnia 2022 r. tj. od środy od godziny 5.00 do piątku do godziny 24.00, nastąpi przerwa w dostawie czynnika grzewczego na potrzeby ciepłej wody […]

Poszukujemy pracownikow.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. PR (termin składania dokumentów 31.07.2022r.); Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych (termin składania dokumentów 31.07.2022r.). Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Uruchomiliśmy usługę e-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury  fakturą elektroniczną. E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych. Więcej szczegółów można przeczytać  w sekcji “Obsługa klienta”.

Modernizacja źródeł wytwórczych

Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zobowiązane jest do dostosowania węglowych źródeł wytwarzania do nowych, zmieniających się, rygorystycznych wymagań emisyjnych. Od roku 2021 Przedsiębiorstwo aktywnie rozpoczęło proces modernizacji Ciepłowni Centralnej. W ubiegłym roku przygotowano dokumentację przetargową i rozstrzygnięto 5 przetargów. W tym roku rozpoczęto prace […]

VII Seminarium pt.: „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”.

W dniach 20-22 czerwca br. w Szczecinie miejsce miało VII Seminarium pt.: „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia”.  Celem tego wydarzenia była wymiana wiedzy w zakresie doświadczeń w realizacji inwestycji ITPOK oraz utrzymania ruchu w tych projektach pomiędzy ekspertami. Ponadto poruszano zagadnienia planowania remontów, gospodarowania odpadami poprocesowymi, pomiarów emisji oraz przepisów BHP i P.POŻ. Okazję do […]

Poszukujemy pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: Specjalista ds. PR (termin składania dokumentów 17.07.2022r.). Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Zaproszenie na konferencję „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza Samorządowców oraz przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi na konferencję pod hasłem: „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”, która odbędzie się 22 czerwca br. w formule hybrydowej: w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie oraz online. NFOŚiGW wspiera działania na rzecz środowiska. Jest głównym ogniwem polskiego systemu […]