20 stopni dla klimatu

20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta mała różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy. Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20 stopni Celsiusza, obniżylibyśmy […]

Efektywność, niezawodność, dywersyfikacja

Zakończyliśmy realizację dwóch istotnych zadań, związanych  z wytwarzaniem energii elektrycznej w naszym Przedsiębiorstwie: 1) Remont generalny silnika turbozespołu gazowego typu Solar Tytan 130, który przywrócił jego parametry techniczne do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Wykonany remont pozwoli na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami. Całą operację przeprowadzono w terminie 23 dni. 2) Budowę […]

Prezentacja projektu “Lekcja ciepła w Siedlcach”

W dniu 24.10.2019r. w naszym przedsiębiorstwie odbyła się prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”, prowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz przy poparciu Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatury w Siedlcach. Udział w konferencji wzięli Nauczyciele przyrody, geografii i biologii z zaproszonych 12 publicznych szkół podstawowych w Siedlcach. Realizowany obecnie projekt, skierowany do uczniów klas […]

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

22 października 2019 r. na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji oraz akcji ratowniczo-gaśniczej w obiektach Elektrociepłowni. Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych współdziałania służb PSP z pracownikami PEC podczas akcji ratowniczych, doskonalenie technik udzielania pomocy przedmedycznej oraz zapoznanie ze specyfiką występujących zagrożeń i sposobami zabezpieczenia ppoż.. W ćwiczeniach […]

Konferencja PEC „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”

W dniu 24.09.2019r. odbyła się zorganizowana przez nasze przedsiębiorstwo w sali Urzędu Miasta Siedlce konferencja : „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”. Zaprezentowane zagadnienia: 1.Problematyka niskiej emisji i szczegóły programu certyfikacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach ( Instytut Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie- pan dr inż.Adolf Mirowski). 2.Prezentacja wyników Programu monitoringu […]

Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2019/2020

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców. Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 20 września 2019r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw […]

Otrzymaliśmy certyfikaty jakości ciepła PreQurs.

W dniu 26.07.2019r. w siedzibie firmy miało miejsce wręczenie certyfikatów redukcji emisji PreQurs dla naszego systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji oferowanego przez nas ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to w Polsce ma duże znaczenie [...]

Podpisana umowa z SOLAR TURBINES.

W dniu 25 lipca w  siedzibie przy ul. Starzyńskiego 7 w Siedlcach została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria). Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod […]

Przywrócono dostawę ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych ciepłem systemowym w Siedlcach

Informujemy, iż wszystkie prace przewidziane do realizacji w czasie zatrzymania systemu ciepłowniczego wykonano w czasie krótszym , niż planowano. Umożliwiło to wcześniejsze wznowienie dostaw ciepłej wody do Państwa obiektów. Przywracanie pełnych dostaw czynnika grzewczego następowało etapami, począwszy od dnia 09.07.br. od godz. 17.00, do dnia 10.07.br. do godz. 7.00.   Raz jeszcze przepraszamy za wszelkie […]