Poszukujemy pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: SPECJALISTA DS. APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI; ELEKTROMECHANIK; ELEKTROMONTER–MONTER APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI. Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Konferencja prasowa w siedzibie przedsiębiorstwa.

W dniu 01.03.2021r. w siedzibie Przedsiębiorstwie Energetycznego w Siedlcach sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie Prezesa Zarządu z dziennikarzami. Prezes Zarządu Marzena Komar przestawiła krótkie informacje na temat swojego doświadczenia zawodowego związanego z Przedsiębiorstwem (praca w dziale Analiz i Rozwoju oraz członek Rady Nadzorczej PE) oraz przybliżyła najpilniejsze plany inwestycyjno -rozwojowe Spółki. Wprowadzone restrykcyjne […]

Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 1

Z dniem 01.03.2021r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, o profilu kształcenia technik energetyk, rozpoczęli w Naszym Przedsiębiorstwie praktyki zawodowe. Praktyki realizowane są w ramach umowy podpisanej ze szkołą w zakresie dydaktyki kształcenia zawodowego uczniów. Dzięki tej współpracy nasze Przedsiębiorstwo ma nadzieje, że po zapoznaniu się praktykantów z naszym profilem działalności, wielu z […]

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego za rok 2020.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że nasze przedsiębiorstwo eksploatuje trzy źródła ciepła: ciepłownia centralna, w której energia cieplna wytwarzana jest poprzez spalanie miału węgla kamiennego oraz dwie elektrociepłownie gazowe zasilane paliwem gazowym wysokometanowym, w których produkcja ciepła odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji z jednoczesną produkcją energii elektrycznej. System ciepłowniczy przedsiębiorstwa […]

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej spółki www.pec-siedlce.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie spółki przy ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce. Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2021 r. o godz. 12:00 Rada Nadzorcza Wzory druków dla kandydatów można pobrać tutaj (archiwum zip).

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.01.2021 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o. powołała Panią Marzenę Teresę Komar do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło na okres do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. O ogłoszeniu konkursu będziemy Państwa informować.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia …..

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wielu ciepłych chwil w gronie najbliższych, miłości i wzajemnej życzliwości. W nadchodzącym Nowym Roku życzymy dużo zdrowia i okazji do realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych – zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.  

Ciepło systemowe – możliwość podłączenia z dofinansowaniem

Informujemy, iż na realizację przedsięwzięć związanych z podłączeniem do ciepła systemowego istnieje możliwość uzyskania:  dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta Siedlce,  dofinansowania w formie dotacji i/lub pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (nie dotyczy budynków wielorodzinnych i nowobudowanych),  ulgi podatkowej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w  tym […]

PTEZ o nas:

Artykuł na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych: “Przyszłość kogeneracji gazowej” /Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach/