Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej spółki www.pec-siedlce.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie spółki przy ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce. Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2021 r. o godz. 12:00 Rada Nadzorcza Wzory druków dla kandydatów można pobrać tutaj (archiwum zip).

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.01.2021 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o. powołała Panią Marzenę Teresę Komar do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło na okres do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. O ogłoszeniu konkursu będziemy Państwa informować.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia …..

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wielu ciepłych chwil w gronie najbliższych, miłości i wzajemnej życzliwości. W nadchodzącym Nowym Roku życzymy dużo zdrowia i okazji do realizacji zamierzeń osobistych i zawodowych – zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o.  

Ciepło systemowe – możliwość podłączenia z dofinansowaniem

Informujemy, iż na realizację przedsięwzięć związanych z podłączeniem do ciepła systemowego istnieje możliwość uzyskania:  dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta Siedlce,  dofinansowania w formie dotacji i/lub pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (nie dotyczy budynków wielorodzinnych i nowobudowanych),  ulgi podatkowej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w  tym […]

PTEZ o nas:

Artykuł na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych: “Przyszłość kogeneracji gazowej” /Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach/

Remonty na pełnym gazie

W okresie od dnia 21.09.2020r. do dnia 09.10.2020r. wykonany został „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej ”. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 16 milionów złotych. Remont silnika turbozespołu gazowego miał na celu przywrócenie jego parametrów technicznych do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Umożliwi to dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami. […]

Jubileusz 45-lecia Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach

Obchody Jubileuszu 45-lecia przedsiębiorstwa rozpoczęły się w dniu 01.10.2020r. Mszą Świętą w intencji byłych i obecnych pracowników w Kościele Parafialnym pw. Ducha Świętego w Siedlcach. W dniu 02.10.2020r. podczas uroczystej Akademii Jubileuszowej w Sali Teatralnej Miasta Siedlce CKIS, Prezes Zarządu Robert Grzywacz dokonał podsumowania działalności przedsiębiorstwa i powitał licznie zgromadzonych Gości. W imieniu Miasta Siedlce […]

Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2020/2021

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców. Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 21 września 2020r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw […]

Umowa z firmą Solar Turbines Switzerland Sagl na „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej”

W dniu 21 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria). Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 072-173044 w dniu 10 […]

Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczenie nagród laureatom.

W dniu 23.06.2020r. podsumowaliśmy „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczyliśmy nagrody laureatom-Nauczycielom. Akcja zorganizowana była w oparciu o materiały dydaktyczne – scenariusze dostępne w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Udział w akcji wzięło 10 siedleckich szkół podstawowych. Zajęcia przeprowadzono łącznie dla ok. 750 dzieci w klasach IV-V. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za udział w akcji […]