Przedsiębiorstwo Energetyczne sprzeda: dźwig ZK-162 POLAN (1987r.)

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. sprzeda: dźwig samojezdny -żuraw ZK-162 Polan: • rok produkcji 1987, pierwszy właściciel • brak dopuszczenia UDT od dn. 27.08.2020r. • stan techniczny – zadowalający, urządzenie sprawne • udźwig 16 ton / ostatni licznik 830,5 h/ masa dźwigu 16,300 ton Więcej szczegółów technicznych oraz możliwość osobistych oględzin pod nr […]

Sieci ciepłownicze w systemie PEC

Przedsiębiorstwo przesyła energię cieplną siecią ciepłowniczą o aktualnej długości 87,4 km. Eksploatujemy sieć napowietrzną, kanałową (tradycyjną) oraz preizolowaną. Od wielu lat nowe oraz remontowane sieci budowane są wyłącznie w technologii rur preizolowanych, zapewniającej znacznie lepsze parametry izolacyjne (ostatnimi laty z dodatkowo pogrubioną izolacją na rurociągu zasilającym), wyposażonej w system alarmowy sygnalizujący zawilgocenie izolacji i pozwalający […]

Poszukujemy pracowników.

Przedsiębiorstwo prowadzi obecnie rekrutację na stanowisko: INSPEKTORA DS. KONTROLI WEWNĘTRZNEJ; SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO-KSIĘGOWYCH; SPECJALISTA DS. APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI; APARATOWY UZDATNIANIA WODY – PALACZ KOTŁOWY. Szczegóły w zakładce Aktualności->Praca

Konferencja prasowa w siedzibie przedsiębiorstwa.

W dniu 01.03.2021r. w siedzibie Przedsiębiorstwie Energetycznego w Siedlcach sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie Prezesa Zarządu z dziennikarzami. Prezes Zarządu Marzena Komar przestawiła krótkie informacje na temat swojego doświadczenia zawodowego związanego z Przedsiębiorstwem (praca w dziale Analiz i Rozwoju oraz członek Rady Nadzorczej PE) oraz przybliżyła najpilniejsze plany inwestycyjno -rozwojowe Spółki. Wprowadzone restrykcyjne […]

Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 1

Z dniem 01.03.2021r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach, o profilu kształcenia technik energetyk, rozpoczęli w Naszym Przedsiębiorstwie praktyki zawodowe. Praktyki realizowane są w ramach umowy podpisanej ze szkołą w zakresie dydaktyki kształcenia zawodowego uczniów. Dzięki tej współpracy nasze Przedsiębiorstwo ma nadzieje, że po zapoznaniu się praktykantów z naszym profilem działalności, wielu z […]

Efektywność energetyczna systemu ciepłowniczego za rok 2020.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że nasze przedsiębiorstwo eksploatuje trzy źródła ciepła: ciepłownia centralna, w której energia cieplna wytwarzana jest poprzez spalanie miału węgla kamiennego oraz dwie elektrociepłownie gazowe zasilane paliwem gazowym wysokometanowym, w których produkcja ciepła odbywa się w procesie wysokosprawnej kogeneracji z jednoczesną produkcją energii elektrycznej. System ciepłowniczy przedsiębiorstwa […]

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej spółki www.pec-siedlce.com.pl oraz w formie papierowej w siedzibie spółki przy ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce. Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2021 r. o godz. 12:00 Rada Nadzorcza Wzory druków dla kandydatów można pobrać tutaj (archiwum zip).