Ograniczenia w obsłudze klienta w związku z COVID-19.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. informuje, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania preferowanym sposobem obsługi klienta jest: – kontakt telefoniczny pod numer 25 644-24-26 – drogą mailową bok@pec-siedlce.com.pl Apelujemy o ograniczenie załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w siedzibie Spółki. Informujemy Państwa, że w celu minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 laboratorium funkcjonujące […]

Rozstrzygnięcie konkursu na przeprowadzenie „Lekcji ciepła w Siedlcach dla uczniów klas IV-V szkół podstawowych”

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie akcją i przeprowadzenie przez Nauczycieli w 10 siedleckich Szkołach Podstawowych „Lekcji ciepła w Siedlcach dla uczniów klas IV-V”. Dziękujemy za wszystkie przesłane do nas zgłoszenia dokumentujące realizację lekcji na podstawie których  wylosowaliśmy 3 nagrody konkursowe . Informujemy, iż nagrody główne otrzymują: Szkoła Podstawowa nr 1 w Siedlcach, p. U. Borkowska Szkoła […]

20 stopni dla klimatu

20 stopni Celsjusza to wystarczająca temperatura w domu. Jednak badania wykazują, że ponad połowa z nas przegrzewa mieszkania, utrzymując ciepło na poziomie 22 stopni. Ta mała różnica ma duże znaczenie dla klimatu i śladu węglowego, który po sobie zostawiamy. Zdaniem ekspertów Politechniki Warszawskiej, gdyby we wszystkich mieszkaniach w Polsce panowała temperatura 20 stopni Celsiusza, obniżylibyśmy […]

Efektywność, niezawodność, dywersyfikacja

Zakończyliśmy realizację dwóch istotnych zadań, związanych  z wytwarzaniem energii elektrycznej w naszym Przedsiębiorstwie: 1) Remont generalny silnika turbozespołu gazowego typu Solar Tytan 130, który przywrócił jego parametry techniczne do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Wykonany remont pozwoli na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami. Całą operację przeprowadzono w terminie 23 dni. 2) Budowę […]

Prezentacja projektu “Lekcja ciepła w Siedlcach”

W dniu 24.10.2019r. w naszym przedsiębiorstwie odbyła się prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”, prowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz przy poparciu Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatury w Siedlcach. Udział w konferencji wzięli Nauczyciele przyrody, geografii i biologii z zaproszonych 12 publicznych szkół podstawowych w Siedlcach. Realizowany obecnie projekt, skierowany do uczniów klas […]

Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

22 października 2019 r. na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji oraz akcji ratowniczo-gaśniczej w obiektach Elektrociepłowni. Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych współdziałania służb PSP z pracownikami PEC podczas akcji ratowniczych, doskonalenie technik udzielania pomocy przedmedycznej oraz zapoznanie ze specyfiką występujących zagrożeń i sposobami zabezpieczenia ppoż.. W ćwiczeniach […]

Konferencja PEC „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”

W dniu 24.09.2019r. odbyła się zorganizowana przez nasze przedsiębiorstwo w sali Urzędu Miasta Siedlce konferencja : „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”. Zaprezentowane zagadnienia: 1.Problematyka niskiej emisji i szczegóły programu certyfikacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach ( Instytut Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie- pan dr inż.Adolf Mirowski). 2.Prezentacja wyników Programu monitoringu […]

Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2019/2020

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców. Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 20 września 2019r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw […]

Otrzymaliśmy certyfikaty jakości ciepła PreQurs.

W dniu 26.07.2019r. w siedzibie firmy miało miejsce wręczenie certyfikatów redukcji emisji PreQurs dla naszego systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji oferowanego przez nas ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to w Polsce ma duże znaczenie [...]