Inspekcja termowizyjna przy pomocy drona.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach w dniu 1 marca 2019 r. wykonało lotniczą inspekcję termowizyjną wybranych odcinków sieci ciepłowniczych z użyciem drona.

Celem wykonania inspekcji było sprawdzenie stanu technicznego izolacji ciepłochronnej rurociągów napowietrznych i podziemnych sieci ciepłowniczych.

Zarejestrowany materiał termowizyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem do jego analizy pozwoli na lokalizację miejsc o pogorszonych właściwościach izolacyjnych sieci cieplnych i przyczynia się do poprawy niezawodności dostaw ciepła dla naszych odbiorców z zachowaniem najwyższych wymagań środowiskowych dotyczących ograniczania strat ciepła podczas jego przesyłu.

Inspekcja była prowadzona w rejonie ulic: Geodetów, Prusa, Poniatowskiego, Partyzantów, oraz na osiedlu Warszawska.