XIII Konferencja pt.: „Gaz i Wodór w Energetyce”.

    W dniach 25-26 maja br. w Warszawie odbyła się XIII Konferencja pt.: „Gaz i Wodór w Energetyce”. Udział w tym wydarzeniu wzięli przedstawiciele naszego Przedsiębiorstwa, którzy pozyskali cenne informacje dotyczące perspektyw rozwoju energetyki.
Serdecznie dziękujemy organizatorom wydarzenia – Wydawnictwu „Nowa Energia” za zaproszenie oraz możliwość zaprezentowania Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. szerokiemu, znamienitemu gronu ekspertów z branży.
    Powodem do dumy i zadowolenia jest fakt, że uznane autorytety branży energetycznej komplementami i gromkimi brawami docenili dotychczasową i nowoczesną działalność Spółki.
    Przedstawiona koncepcja budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) spotkała się z poparciem i akceptacją. Uczestnicy konferencji potwierdzili, że jest to najlepsze rozwiązanie zmierzające do dekarbonizacji Przedsiębiorstwa i poprawy ochrony środowiska.
Moderatorem konferencji był prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice Warszawskiej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele firm oraz instytucji, którzy posiadają doświadczenie oraz wiedzę w zakresie wykorzystania gazu w branży energetycznej. Zaproszeni prelegenci przedstawili również perspektywy wykorzystania wodoru w przyszłości.
    Marzena Komar Prezes Zarządu PE zabrała głos w panelu dyskusyjnym: Rola gazu w transformacji polskiej energetyki”. Głos w dyskusji zabrali również Jarosław Głowacki – Członek Zarządu PGNIG Termika SA, dr hab. inż. Piotr Janusz – doradca Prezesa PSG Sp. z o.o., Artur Michalski – w-ce Prezes Zarządu NFOŚiGW oraz Mirosław Rokicki – Członek Zarządu Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o. o. Po ożywionej i interesującej dyskusji Prezes PE zaprezentowała doświadczenia Przedsiębiorstwa w eksploatacji kogeneracji. Podzieliła się z uczestnikami konferencji wnioskami z eksploatacji Elektrociepłowni w Siedlcach.
    W ciągu dwóch dni uczestnictwa w konferencji poznaliśmy dalsze kierunki rozwoju energetyki w oparciu o ekologiczne surowce jakim jest m. in. wodór, a także wynikające z tego potrzeby rozwoju.

Zapraszamy także na stronę konferencji, gdzie znajdują się szczegółowe informacje:
https://konferencje.nowa-energia.com.pl/gaz/2022/