Prezentacja projektu “Lekcja ciepła w Siedlcach”

W dniu 24.10.2019r. w naszym przedsiębiorstwie odbyła się prezentacja projektu edukacyjno-ekologicznego „Lekcje ciepła w Siedlcach”, prowadzonego pod patronatem Prezydenta Miasta Siedlce oraz przy poparciu Kuratorium Oświaty w W-wie, Delegatury w Siedlcach.
Udział w konferencji wzięli Nauczyciele przyrody, geografii i biologii z zaproszonych 12 publicznych szkół podstawowych w Siedlcach.

Realizowany obecnie projekt, skierowany do uczniów klas IV-V, ma na celu uświadamianie dzieci w kwestiach wpływu pojedynczych wyborów na stan naszego środowiska. Rozszerza wiedzę ekologiczną o część dotyczącą ekologicznych sposobów na energię, oszczędzania zasobów ziemi i ograniczania zanieczyszczeń powietrza.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały i przekazane Nauczycielom scenariusze lekcyjne, będące propozycją zagadnień i doświadczeń, jakie można poruszyć i niewielkim nakładem przeprowadzić w trakcie takich lekcji.
Pobudzające wyobraźnię materiały, przygotowane w oparciu o podstawę programową, będą uczyć dzieci, jakie są źródła energii, dlaczego należy ją oszczędzać i w jaki sposób można to robić. Wyjaśnią zasady działania ciepłowni i elektrociepłowni oraz uwrażliwią uczniów na problem zjawiska smogu. Dzięki eksperymentom, grom edukacyjnym i pomocniczym kartom zadań zawartym w scenariuszach, dzieci będą mogły zrozumieć nawet skomplikowane zagadnienia.

Przedstawiliśmy też zasady uczestnictwa w powiązanym z realizacją tego projektu  konkursie.

Spotkanie zakończyła wycieczka techniczna na obiekty wytwórcze PEC,  której przewodniczył  pan Dyrektor Techniczny -Piotr Ratajczyk .

Inicjatywa ta prowadzona jest równolegle na terenie całej Polski przez lokalnych dostawców ciepła systemowego i jest częścią działań podejmowanych przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie oraz odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Energii. Zakres i cel zajęć zostały objęte także honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska.

Spotkanie rozpoczął pan Prezes Zarządu- Robert Grzywacz, stronę merytoryczną przygotowały i poprowadziły Małgorzata Sidorzak-Fronc i Ewa Pniewska.