Konferencja prasowa w siedzibie przedsiębiorstwa.

W dniu 01.03.2021r. w siedzibie Przedsiębiorstwie Energetycznego w Siedlcach sp. z o.o. odbyło się pierwsze spotkanie Prezesa Zarządu z dziennikarzami.
Prezes Zarządu Marzena Komar przestawiła krótkie informacje na temat swojego doświadczenia zawodowego związanego z Przedsiębiorstwem (praca w dziale Analiz i Rozwoju oraz członek Rady Nadzorczej PE) oraz przybliżyła najpilniejsze plany inwestycyjno -rozwojowe Spółki.
Wprowadzone restrykcyjne przepisy związane z ograniczaniem poziomu emisji zanieczyszczeń powietrza, zobowiązują do dostosowania się do zaostrzonych norm środowiskowych w terminie granicznym do dnia 01.01.2023r. Pierwszym zadaniem czekającym Przedsiębiorstwo będzie budowa instalacji odpylających dla jednego z kotłów typu WR ciepłowni centralnej opartej na miale węglowym. Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na listopad bieżącego roku. Inwestycja, pomimo że zdecydowana większość energii powstaje obecnie w elektrociepłowni opartej na blokach gazowych, jest istotna, gdyż kotły węglowe stanowią rezerwę na wypadek awarii i szczytowego zapotrzebowania na ciepło w sezonach zimowych. Dostosowanie instalacji do zaostrzonych standardów emisyjnych będzie kosztować Przedsiębiorstwo ok. 15-20 mln zł.
Spółka aplikowała o dofinansowanie z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację zadania „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 4 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą w Siedlcach”. Projekt przeszedł I etap oceny merytorycznej pozytywnie. Wartość projektu wynosi 37 mln zł netto. Wsparcie udzielane w ramach programu w formie dotacji wynosi 45% kosztów kwalifikowanych.
Jednocześnie na zlecenie Przedsiębiorstwa Politechnika Warszawska opracowuje wielowariantową analizę rozwojową, w której pod uwagę brane są inne niż miał węglowy źródła energii – energia słoneczna, gaz, biomasa, jak również spalanie paliw alternatywnych.
Powyższe inwestycje pozwolą nam utrzymać najwyższe standardy obsługi klientów, zaś prowadzona działalność pozwoli spełnić wymogi ochrony środowiska.