Jubileusz 45-lecia Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach

Obchody Jubileuszu 45-lecia przedsiębiorstwa rozpoczęły się w dniu 01.10.2020r. Mszą Świętą w intencji byłych i obecnych pracowników w Kościele Parafialnym pw. Ducha Świętego w Siedlcach.

W dniu 02.10.2020r. podczas uroczystej Akademii Jubileuszowej w Sali Teatralnej Miasta Siedlce CKIS, Prezes Zarządu Robert Grzywacz dokonał podsumowania działalności przedsiębiorstwa i powitał licznie zgromadzonych Gości.
W imieniu Miasta Siedlce życzenia przekazał przedsiębiorstwu Prezydent Miasta Andrzej Sitnik oraz Przewodniczący Rady Miasta Henryk Niedziółka.
Krótkie prelekcje wygłosili ponadto: Jacek Szymczak – Prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, prof. Krzysztof Badyda z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Marek Zawadka – Prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej oraz dr inż. Przemysław Kołodziejak w imieniu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.
Tradycyjnie w trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, resortowe oraz dyplomy uznania zasłużonym pracownikom firmy.
Złote Medale Za długoletnią służbę otrzymali:
Andrzej Wielgosz, Andrzej Borkowski, Waldemar Czarnocki, Paweł Duk, Dorota Gałachowska, Danuta Jasińska, Bogdan Kuliński, Krzysztof Majewski, Sławomir Osiński, Malgorzata Sidorzak – Fronc, Sławomir Więsak, Wiesław Wiśniewski,
Srebrne Medale Za długoletnią służbę otrzymali
Bogusława Majchrowska, Tomasz Rytel, Mariusz Zaręba, Juliusz Ziółkowski
Odznaki honorowe „Za Zasługi dla Energetyki” otrzymali
Sylwester Celiński, Andrzej Detyna, Magdalena Duszyńska, Sławomir Głuszczak, Daniel Jakimowicz, Mirosław Kalinowski, Tadeusz Osiński, Zdzisław Pakuła, Ewa Pniewska,  Zbigniew Świderski
Dyplomy Uznania Prezydenta Miasta Siedlce oraz Dyplomy Uznania Prezesa Przedsiębiorstwa  otrzymało łącznie 54 pracowników .

Akademię uświetniło widowisko muzyczne „Tylko muzyka” w wykonaniu artystów Sceny Teatralnej Miasta Siedlce.