Fundusze na start!!!

W dniu 20 lipca rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem nowego przyłącza ciepłowniczego do budynku Auto-Agro przy ulicy Floriańskiej.

Prace prowadzone są zgodnie z podpisaną 7 czerwca 2022 roku z Panem Stanisławem Przesmyckim właścicielem firmy ZELTECH umową na realizację inwestycji pn. „Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej–budynek usługowy Auto-Agro ul. Floriańska”. Termin zakończenia przewidziany jest do dnia 31 sierpnia 2022r.

Przedsięwzięcie, jedno z wielu, dofinansowane jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu, obszar programowy: Energia na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 14 stycznia 2022r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp z o. o.

Koszty realizacji inwestycji –  109 470,00 zł

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej