Ciepło systemowe – możliwość podłączenia z dofinansowaniem

Informujemy, iż na realizację przedsięwzięć związanych z podłączeniem do ciepła systemowego istnieje możliwość uzyskania:
  •  dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej ze środków budżetu miasta Siedlce,
  •  dofinansowania w formie dotacji i/lub pożyczki w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” (nie dotyczy budynków wielorodzinnych i nowobudowanych),
  •  ulgi podatkowej na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

w  tym na:

  1.  węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
  2.  przyłącze do sieci ciepłowniczej;
  3. wymianę elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej c.o.  lub instalacji c.w.u.;
  4.  demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.