E-faktura

E-faktura jest bezpłatną usługą, skierowaną do wszystkich Klientów Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o., polegającą na zastąpieniu tradycyjnej, papierowej faktury fakturą elektroniczną.
E-faktura zawiera takie same dane jak faktura papierowa i posiada tę samą wartość pod względem skutków prawnych.
Kwestie związane ze stosowaniem faktur elektronicznych reguluje Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.).
E-faktury mogą otrzymywać wszyscy Klienci Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy podpisali umowę na dostawę energii cieplnej oraz posiadają program do przeglądania plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
Podstawowym warunkiem, jaki należy spełnić aby otrzymywać faktury oraz inne dokumenty w formie elektronicznej, jest udzielenie Przedsiębiorstwu Energetycznemu Sp. z o. o. w Siedlcach  zgody na ich otrzymywanie.

W tym celu należy:

 • zapoznać się z „Regulaminem przesyłania faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt  w formie elektronicznej”
 • ze strony www.pec-siedlce.com.pl pobrać i wydrukować „Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną „,
 • czytelnie wypełnić i podpisać własnoręcznie,
 • złożyć osobiście w biurze Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o. lub przesłać listem na adres:
  Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o., ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce.

Wybór e-faktury to następujące korzyści:

 • pewność dostarczenia w konkretne miejsce i w określonym czasie
 • krótszy czas doręczenia w stosunku do faktury papierowej, wysyłanej pocztą
 • możliwość odebrania z każdego miejsca na świecie gdzie istnieje dostęp do Internetu
 • ułatwienie płatności dokonywanych za pośrednictwem Internetu
 • wygodne przechowywanie w katalogach elektronicznych – brak konieczności gromadzenia papierowych dokumentów
 • przyczynianie się do ochrony środowiska naturalnego.

Przejście na elektroniczną formę korespondencji jest bezpłatne i dobrowolne. Zgodę można cofnąć poprzez wypełnienie i przesłanie do spółki formularza „Odwołanie zgody” dostępnego na stronie www.pec-siedlce.com.pl.

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin zgody na e-fakturę – pobierz PDF
 • Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną – pobierz PDF
 • Formularz odwołania zgody – pobierz PDF