Konferencja PEC „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”

W dniu 24.09.2019r. odbyła się zorganizowana przez nasze przedsiębiorstwo w sali Urzędu Miasta Siedlce konferencja : „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”. Zaprezentowane zagadnienia: 1.Problematyka niskiej emisji i szczegóły programu certyfikacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach ( Instytut Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie- pan dr inż.Adolf Mirowski). 2.Prezentacja wyników Programu monitoringu […]

Otrzymaliśmy certyfikaty jakości ciepła PreQurs.

W dniu 26.07.2019r. w siedzibie firmy miało miejsce wręczenie certyfikatów redukcji emisji PreQurs dla naszego systemu ciepłowniczego. Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji oferowanego przez nas ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to w Polsce ma duże znaczenie [...]

Podpisana umowa z SOLAR TURBINES.

W dniu 25 lipca w  siedzibie przy ul. Starzyńskiego 7 w Siedlcach została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria). Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod […]

Przywrócono dostawę ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych ciepłem systemowym w Siedlcach

Informujemy, iż wszystkie prace przewidziane do realizacji w czasie zatrzymania systemu ciepłowniczego wykonano w czasie krótszym , niż planowano. Umożliwiło to wcześniejsze wznowienie dostaw ciepłej wody do Państwa obiektów. Przywracanie pełnych dostaw czynnika grzewczego następowało etapami, począwszy od dnia 09.07.br. od godz. 17.00, do dnia 10.07.br. do godz. 7.00.   Raz jeszcze przepraszamy za wszelkie […]

Planowana przerwa w dostawie ciepłej wody w terminie od godz. 22:00 8.07.2019r. (poniedziałek) do godz.20:00 11.07.2019r. (czwartek)

W związku z koniecznością wykonania planowych prac remontowych na naszych sieciach i obiektach w terminie od godz. 22:00 8.07.2019 (poniedziałek) do godz.20:00 11.07.2019 (czwartek) nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody. Powyższe wyłączenie obejmie wszystkie obiekty i budynki mieszkalne w Siedlcach zasilane w ciepłą wodę przez nasze przedsiębiorstwo. Prosimy o śledzenie informacji w lokalnych mediach i […]

Inspekcja termowizyjna przy pomocy drona.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach w dniu 1 marca 2019 r. wykonało lotniczą inspekcję termowizyjną wybranych odcinków sieci ciepłowniczych z użyciem drona. Celem wykonania inspekcji było sprawdzenie stanu technicznego izolacji ciepłochronnej rurociągów napowietrznych i podziemnych sieci ciepłowniczych. Zarejestrowany materiał termowizyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem do jego analizy pozwoli na lokalizację miejsc o pogorszonych właściwościach izolacyjnych sieci […]