PTEZ o nas:

Artykuł na stronie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych: “Przyszłość kogeneracji gazowej” /Materiał powstał we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach/

Remonty na pełnym gazie

W okresie od dnia 21.09.2020r. do dnia 09.10.2020r. wykonany został „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej ”. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 16 milionów złotych. Remont silnika turbozespołu gazowego miał na celu przywrócenie jego parametrów technicznych do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Umożliwi to dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami. […]

Jubileusz 45-lecia Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach

Obchody Jubileuszu 45-lecia przedsiębiorstwa rozpoczęły się w dniu 01.10.2020r. Mszą Świętą w intencji byłych i obecnych pracowników w Kościele Parafialnym pw. Ducha Świętego w Siedlcach. W dniu 02.10.2020r. podczas uroczystej Akademii Jubileuszowej w Sali Teatralnej Miasta Siedlce CKIS, Prezes Zarządu Robert Grzywacz dokonał podsumowania działalności przedsiębiorstwa i powitał licznie zgromadzonych Gości. W imieniu Miasta Siedlce […]

Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2020/2021

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców. Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków. Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 21 września 2020r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw […]

Umowa z firmą Solar Turbines Switzerland Sagl na „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej”

W dniu 21 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria). Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 072-173044 w dniu 10 […]

Podsumowanie akcji edukacyjnej „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczenie nagród laureatom.

W dniu 23.06.2020r. podsumowaliśmy „Lekcje ciepła w Siedlcach” i wręczyliśmy nagrody laureatom-Nauczycielom. Akcja zorganizowana była w oparciu o materiały dydaktyczne – scenariusze dostępne w Programie Promocji Ciepła Systemowego. Udział w akcji wzięło 10 siedleckich szkół podstawowych. Zajęcia przeprowadzono łącznie dla ok. 750 dzieci w klasach IV-V. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy za udział w akcji […]

Zmiany dotyczące sprzedaży miału węglowego.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych od dnia 1 lipca 2020 roku, nie będzie prowadzić sprzedaży miału węglowego dla gospodarstw domowych oraz instalacji o mocy poniżej 1 MW. Miał węglowy nadal mogą kupować osoby […]

Umowa dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”.

W dniu 7 maja 2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zawarło umowę na dofinasowanie, w formie preferencyjnej pożyczki, przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu ciepłowniczego Siedlec – poprawa efektywności dystrybucji ciepła”. Całkowity koszt zadania wyniesie 993 tys. zł, w tym pożyczka 821 […]

Uruchamiamy sprzedaż opału ze Składu Handlowego.

Informujemy o wznowieniu sprzedaży opału ze Składu Handlowego. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną sprzedaż odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, według zasad wymienionych poniżej: Zasady sprzedaży: Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń telefonicznych (nr tel. 604 209 148) bez obecności kupującego na terenie Przedsiębiorstwa. Po przyjęciu zgłoszenia opał dostarczony będzie pod wskazany […]

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła.

Informujemy, że w związku z upływem okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła, z dniem 30 kwietnia 2020 r. wprowadzamy w życie nową Taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRC.42l0.32.20l9.137.XIII.ARy  z dnia 16 marca 2020 r.  oraz opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 57(400) z dnia 16 marca 2020 r. […]