Inspekcja termowizyjna przy pomocy drona.

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach w dniu 1 marca 2019 r. wykonało lotniczą inspekcję termowizyjną wybranych odcinków sieci ciepłowniczych z użyciem drona. Celem wykonania inspekcji było sprawdzenie stanu technicznego izolacji ciepłochronnej rurociągów napowietrznych i podziemnych sieci ciepłowniczych. Zarejestrowany materiał termowizyjny wraz z dedykowanym oprogramowaniem do jego analizy pozwoli na lokalizację miejsc o pogorszonych właściwościach izolacyjnych sieci […]