Uruchamiamy sprzedaż opału ze Składu Handlowego.

Informujemy o wznowieniu sprzedaży opału ze Składu Handlowego.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną sprzedaż odbywać się będzie z zachowaniem szczególnej ostrożności, według zasad wymienionych poniżej:

Zasady sprzedaży:

  1. Sprzedaż odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń telefonicznych (nr tel. 604 209 148) bez obecności kupującego na terenie Przedsiębiorstwa.
  2. Po przyjęciu zgłoszenia opał dostarczony będzie pod wskazany adres wraz z niezbędną dokumentacją.
  3. Sprzedaż i dowóz transportem PE – 0.5 t i powyżej.
  4. Kierowca zobowiązany będzie do zachowania szczególnej ostrożności oraz wyposażony w środki ochrony osobistej tj. (maseczki, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni).
  5. Pracownik Działu Logistyki bezpośrednio odpowiedzialny za Skład Handlowy udzieli telefonicznie zainteresowanemu  niezbędnych informacji dotyczących sprzedawanego opału.
  6. Zapłata za opał nastąpi w formie gotówkowej, odbierana będzie od kupującego przez kierowcę.