Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu

Uprzejmie informujemy, że z dniem 11.01.2021 r. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o. o. powołała Panią Marzenę Teresę Komar do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Zarządu.
Powołanie nastąpiło na okres do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
O ogłoszeniu konkursu będziemy Państwa informować.