Zaproszenie na konferencję „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza Samorządowców oraz przedsiębiorców zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi na konferencję pod hasłem: „Ciepłownia na odpady – inwestycja bezpieczna i zrównoważona”, która odbędzie się 22 czerwca br. w formule hybrydowej: w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie oraz online.

NFOŚiGW wspiera działania na rzecz środowiska. Jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.