Wizyta w Grimsby.

W dniach 12-13 maja 2022 r. byliśmy z roboczą wizytą w miejscowości Grimsby, położonej w Wielkiej Brytanii. ITPOK oglądali: Andrzej Sitnik Prezydent Miasta Siedlce, Marzena Komar prezes PE, Anna Pszczółkowska prezes ZUO oraz Kamil Jóźwiak kierownik działu technicznego PE.
W otoczeniu malowniczego krajobrazu położona jest Instalacja Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych. Instalacja pracuje od 2004 roku i jest bezawaryjna. Przetwarza odpady z terenu działania lokalnego samorządu. Obiekt zbudowany jest w technologii pieca oscylacyjnego, posiada wydajny system oczyszczania spalin i stanowi ciekawą alternatywę małych spalarni.
Taka instalacja w Mieście Siedlce stanowiłaby alternatywę dla wysokich, ciągle rosnących cen paliw stałych i gazu. Rozwiąże ona nie tylko problem z rosnącymi cenami odbioru odpadów, ale również pozwoli spółce na dywersyfikację miksu paliwowego. Realizacja tego przedsięwzięcia korzystnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego PE i mieszkańców Miasta Siedlce. Temat dalszej dekarbonizacji branży ciepłowniczej poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych oraz zwiększenie udziału energii z OZE (w tym mieści się ITPOK) dyskutowany jest obecnie na spotkaniach przedstawicieli branży energetycznej całego kraju. Podobne realizacje projektów przy instalacji ciepłowni prowadzi Krosno, Olsztyn, Suwałki, Kraśnik, Zamość, Żagań, Rybnik.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszego wyjazdu.