Umowa z firmą Solar Turbines Switzerland Sagl na „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej”

W dniu 21 lipca 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy naszym Przedsiębiorstwem i firmą Solar Turbines Switzerland Sagl z siedzibą w Riazzino (Szwajcaria).

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 072-173044 w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Przedmiotem umowy jest wykonanie „Remontu głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wykonanie remontu planowane jest na w przełomie października i listopada 2020 r., a koszt przedsięwzięcia to około 16 milionów złotych.

Remont silnika turbozespołu gazowego przywróci jego parametry techniczne do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Pozwoli to na jego dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami.

W związku z trwającym stanem epidemii Covid-19 podpisanie umowy odbyło się z trakcie wideokonferencji z Wykonawcą przedsięwzięcia.