Remonty na pełnym gazie

W okresie od dnia 21.09.2020r. do dnia 09.10.2020r. wykonany został „Remont głównego silnika turbozespołu gazowego TG3 zainstalowanego w Elektrociepłowni Gazowej ”. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota ok. 16 milionów złotych.
Remont silnika turbozespołu gazowego miał na celu przywrócenie jego parametrów technicznych do parametrów odpowiadających nowemu urządzeniu. Umożliwi to dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami.

Do końca bieżącego roku zaplanowano realizację kolejnego, ważnego dla wysoko-efektywnego wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji, zadania.
W dniu 06.10.2020r. nasze przedsiębiorstwo podpisało  umowę na remont turbiny parowej, zainstalowanej  w Elektrociepłowni Gazowej nr 2 (EC2). Umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „KORD” Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2020/S 142-350613 w dniu 24 lipca 2020 r. Rozpoczęcie remontu trwającego ok. 50 dni planowane jest 19 października 2020r. Koszt przedsięwzięcia to 1 280 000 zł.

Remont Turbiny Parowej poprawi jej parametry techniczne i eksploatacyjne i pozwoli na jej dalszą bezpieczną i niezakłóconą eksploatację z wysokimi sprawnościami przez 60 tysięcy godzin pracy do kolejnego remontu.