Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie internetowej spółki www.pec-siedlce.com.pl

oraz w formie papierowej w siedzibie spółki przy ul. Starzyńskiego 7, 08-110 Siedlce.

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2021 r. o godz. 12:00

Rada Nadzorcza

Wzory druków dla kandydatów można pobrać tutaj (archiwum zip).