Przywrócono dostawę ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych ciepłem systemowym w Siedlcach

Informujemy, iż wszystkie prace przewidziane do realizacji w czasie zatrzymania systemu ciepłowniczego wykonano w czasie krótszym , niż planowano. Umożliwiło to wcześniejsze wznowienie dostaw ciepłej wody do Państwa obiektów.
Przywracanie pełnych dostaw czynnika grzewczego następowało etapami, począwszy od dnia 09.07.br. od godz. 17.00, do dnia 10.07.br. do godz. 7.00.

 

Raz jeszcze przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z brakiem ciepłej wody oraz dziękujemy za zrozumienie dla prowadzonych działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa i niezawodności systemu ciepłowniczego miasta Siedlce.