Poszukujemy pracowników

Przedsiębiorstwo zatrudni na stanowiska:
– inspektor ds. bhp i p.poż.
– aparatowy uzdatniania wody – palacz kotłowy
– palacz kotłowy – maszynista urządzeń nawęglania
– palacz kotłowy – monter urządzeń i instalacji ogrzewczych
Szczegóły w sekcji Aktualności->Praca