Otrzymaliśmy certyfikaty jakości ciepła PreQurs.

W dniu 26.07.2019r. w siedzibie firmy miało miejsce wręczenie certyfikatów redukcji emisji PreQurs dla naszego systemu ciepłowniczego.


Są to dokumenty potwierdzające w przejrzysty sposób wpływ produkcji i dystrybucji oferowanego przez nas ciepła systemowego na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza.

Zagadnienie to w Polsce ma duże znaczenie w okresie sezonu grzewczego, gdyż praktycznie codziennie, w strefie przygruntowej (tzw. niska emisja) dochodzi do przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Siedlcach.

Więcej informacji o certyfikacie na naszej podstronie.