Konferencja PEC „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”

W dniu 24.09.2019r. odbyła się zorganizowana przez nasze przedsiębiorstwo w sali Urzędu Miasta Siedlce konferencja : „Kampania informacyjna na temat czystego powietrza i emisji zanieczyszczeń w Siedlcach”.
Zaprezentowane zagadnienia:
1.Problematyka niskiej emisji i szczegóły programu certyfikacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach ( Instytut Certyfikacji Emisji Budynków w Krakowie- pan dr inż.Adolf Mirowski).
2.Prezentacja wyników Programu monitoringu jakości powietrza na terenie miasta Siedlce, prowadzonego przy współpracy z firmą Ailry, na podstawie parametrów odczytywanych na aktywnej internetowej mapie czystego powietrza ( PEC Siedlce- p.Jarosław Głusek) .
3.Informacja o realizacji programu „Carshering samochodów elektrycznych PGE Mobility” (PGE Nowa Energia – pan Krzysztof Płochocki).

W konferencji udział wzięli: Prezydent Miasta Siedlce, przedstawiciele siedleckich deweloperów,reprezentanci szkół i uczelni oraz uczniowie Technikum Elektrycznego w ZSzP Nr 1 w Siedlcach, kształcący się w specjalnościach:  technik energetyk i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz lokalne media.

Spotkanie połączono z uroczystym wręczeniem Certyfikatów Redukcji Niskiej Emisji współpracującym z nami siedleckim deweloperom (Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwo Budowlane Konstanty Strus, Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego M3 Zdzisław i Leszek Skorupka, Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego , Budomatex S.A.), którzy dzięki podłączaniu swoich budynków do ciepła systemowego stoją na straży czystego powietrza w Siedlcach.
Certyfikaty otrzymał także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, jako reprezentanci jednostek korzystających w swoich obiektach z ciepła systemowego oraz realizujące program kształcenia młodzieży w kierunkach zbieżnych z ekologiczną energią.

Dzięki wszystkim aktywnie współpracującym z nami podmiotom w zakresie przyłączania budynków do ciepła systemowego- mamy w Siedlcach około 70% budynków „NO SMOG”.

Ważnym punktem spotkania było także podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie dydaktyki kształcenia zawodowego uczniów ZSzP Nr 1 w Siedlcach w zawodzie technik energetyk. Dzięki tej współpracy nasze przedsiębiorstwo zapewni sobie na przyszłość dobrze wykształconych specjalistów.

Mamy nadzieję, że zaprezentowana tematyka uwrażliwi władze lokalne i młodzież, która w przyszłości podejmować będzie dalsze ważne dla klimatu decyzje oraz stanie się przyczynkiem do korzystnych inicjatyw i działań o zasięgu lokalnym dla wymiaru globalnego…