Informacja o przygotowaniu obiektów do ogrzewania w sezonie 2020/2021

Informujemy o możliwości całorocznej dostawy ciepła systemowego lub uruchomienia ogrzewania obiektów w dowolnym terminie, odpowiadającym indywidualnym wymogom naszych Odbiorców.

Odbiorcom ciepła systemowego w budynkach wielorodzinnych przypominamy, że potrzebę uruchomienia ciepła zgłaszać należy do zarządcy/ administracji budynków.
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do nas, w terminie do dnia 21 września 2020r. obiektów nie przygotowanych do rozpoczęcia dostaw energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania.
Wyjaśniamy, iż po tym terminie PEC będzie uzupełniał wodę we wszystkich instalacjach zasilanych z węzłów obsługiwanych przez naszych pracowników. Brak zgłoszenia nieprzygotowanych do odbioru ciepła instalacji może być przyczyną zalania pomieszczeń.Wskazane jest również niezwłoczne uzupełnienie wody w instalacjach wewnętrznych zasilanych z pozostałych węzłów cieplnych, tj. nie pozostających w naszej eksploatacji.

W sprawach związanych z uruchomieniem ogrzewania udzielamy informacji pod numerami telefonów:
– Zakład Przesyłu i Dystrybucji: 660 667 149;
– Dział Sprzedaży i Marketingu: 25 644 36 13.