Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

22 października 2019 r. na terenie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach Sp. z o.o. przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji oraz akcji ratowniczo-gaśniczej w obiektach Elektrociepłowni.

Celem ćwiczeń było m.in. doskonalenie umiejętności praktycznych współdziałania służb PSP z pracownikami PEC podczas akcji ratowniczych, doskonalenie technik udzielania pomocy przedmedycznej oraz zapoznanie ze specyfiką występujących zagrożeń i sposobami zabezpieczenia ppoż..

W ćwiczeniach uczestniczyły trzy jednostki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz Drużyna Ratownictwa Ciepłowniczego PEC.