Ogłoszenia

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż

nieruchomości gruntowej Spółki, położonej w Siedlcach przy ulicach Jana Pawła II i Gospodarczej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 19/35 o pow. 1,5608 ha, 19/36 o pow. 1,3283 ha, 19/37 o pow. 0,9089 ha i 21 o pow. 0,2464 ha z obrębu 19, o łącznej powierzchni 4,0444 ha, ujawnionych w księdze wieczystej numer SI1S/00119597/8.

Pełną treść ogłoszenia w postaci pliku .pdf można pobrać pod tym linkiem.

Regulamin przetargu jest dostępny  w postaci pliku .pdf pod tym linkiem.